Referat fra medlemsmøte Onsdag 30. mars 2011 – LA9NKA om fabrikkbesøk hos ICOM

30032011 6nka 4 smlLA6NKA Trond har vært på ICOM fabrikken og viste bilder og fortalte fra sitt besøk Steinar LA5OM, innledet ved å informere om ny turklasse i radioorientering.
Hensikten er å få flest mulige hams ut i skogen, og det tas ikke tid. Av sikkerhetsmessige grunner registreres det imidlertid at alle er kommet tilbake. Neste løp er på 80m 28. april kl. 18, og det blir anledning til å låne mottaker.

Kveldens foredragsholder var LA6NKA fra Follogruppen.

30032011 6nka 1
Trond driver sitt eget firma som utruster biler til politi, brannvesen og andre etater.
Han var sammen med Petter LA2PIA invitert til Icom fabrikken i Japan som selskapets gjest.
Hele ledelsen med presidenten i spissen ønsket velkommen.

Høflighet, renslighet og ryddig adferd preget hele besøket. Bedriften har et sted mellom 700-800 ansatte og leverer radioer til blant annet flyindustrien, radio amatører og forsvaret.

30032011 6nka 2
Amatørradiovirksomheten ut gjør anslagsvis 20 % av produksjonen.

Det finnes show rom for både modeller i produksjon og tidligere produserte enheter. Alle historiske modeller er intakt og kan settes ”på lufta” om ønskelig.

Icom har nylig startet byggingen av en ny fabrikk der all produksjon skal samles under ett tak.
Firmaet betrakter ”made in Japan” som et kvalitetsstempel og ønsker således å beholde virksomheten samlet i JA-land.

30032011 6nka 3
Alle historiske modeller er intakt og kan settes ”på lufta” om ønskelig.
Icom har nylig startet byggingen av en ny fabrikk der all produksjon skal samles under ett tak.
Firmaet betrakter ”made in Japan” som et kvalitetsstempel og ønsker således å beholde virksomheten samlet i JA-land.

Produksjonen foregår etter samlebåndprinsippet, med 6 parallelle produksjonslinjer. Et produkt produseres samtidig på alle båndene, som konkurrerer om å være best både mhp. antall produserte enheter, feil og stopp i produksjonen. En stor oppslagstavle meddeler produksjons status til enhver tid.

Produksjonsfeil blir fremhevet for å unngå flere tilfeller. Kostnader forbundet med hver feil estimeres også. På enden av hvert samlebånd er det sluttkontroll der produktene testes av kvalifiserte ingeniører. Så blir enhetene umiddelbart pakket ned og sendt via forhandler til forbruker.
I Japan betraktes arbeidskollegaene som en stor familie; de ansatte tilbringer mye av fritiden sammen og de tar vare på hverandre. Trond var imponert over ICOMS høflighet, presisjon og ryddighet, noe som gjenspeiles i god kvalitet.
Takk Trond, dette var interessant. Vi har kanskje noe å lære av våre venner i Øst?

73 de Jan LA3PK
(referent og foto)