Referat fra medlemsmøte Onsdag 30. november 2011 – LA9LT Hans og HF kjøring fra bil

30112011 9LT smlDenne kvelden fortalte LA9LT Hans om sine erfaringer fra installasjon av HF radio og radiokjøring fra bil.
Norske radioamatører har kjørt HF fra bil siden 1935.
Til å begynne med reiste man ut i felten og kjørte stasjonært med antenner som var strukket ut.

På 60 tallet kom fabrikkmontert utstyr som gjorde kjøringen enklere.
Men de rørbestykkede tranceiverne trakk mye strøm og skapte problemer for datidens likestrøms baserte 6 volts anlegg.
Engelske biler hadde tom. + til jord. Mange hams kjørte derfor med ekstra dynamo og batteri øremerket radioutstyret.

Radioamatører er fritatt bestemmelsene for handsfree i bil. Men veitrafikklovens retningslinjer tilsier at man skal vise aktsomhet,
dvs. at det kan eksempelvis være nødvendig å stoppe ved skifte av bånd og opptuning på nytt.

Som følge av begrensede antenne- og jordingsmuligheter blir amatør radio kjøring fra bil et kompromiss.
Antennen bør ikke være mer enn 3,80m over bakkeplan av hensyn til hindringer som underganger og trikkeledninger.

Plasser antennen lengst mulig vekk fra støykilden dersom kjøretøyet genererer QRN.
Flere bilfabrikanter bekrefter at bilene tåler 100w HF og 50w UHF utstrålt effekt. Ved lading yter generatorene gjerne 14.4v
som medfører at transceivernes spenningskrav på 13.8v +- 15% tilfesstilles med moderate tilkoblingsledninger.
Fest antenne og tilboblingsledninger med sorte strips ettersom de hvite ikke tåler sollys.

Andersson power poles anbefales som tilkobling. De er solide og brukes i nød samband sammenheng.
Permo og Elfa har flere varianter på lager.

30112011 9lt aPass på å få montert antennen høyt og fritt og plasser så mye ferritt som mulig nær antennen.
En fordel å ha antennen plassert på taket av hensyn til jordplanet og møkk spesielt i regnvær.
Exhaust anlegget henger som regel i gummi stropper, således kan det være fordelaktig å jorde dette.

Du blir skuffet om du prøver QRP fra bil ettersom virkningsgraden blir lav med de korte antennene.

-9LT har svært ofte benyttet sin FT-857 ved mobilkjøring. Display uniten har da vært festet på dash bordet med borrelås, mens hovedenheten har ligget under passasjer setet . Erfaringen er at Icom transceivere som IC- 706 og IC-7000 er følsomme for spenningsfall mens TS-480 har god lyd og funksjonalitet.

Her var mange gode råd fra en ham som har kjørt mye HF fra bil.
21 radioamatører møtte opp denne kvelden; kaffe og vafler smaker alltid godt.

En stor takk til Hans !

LA3PK