Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 16. november 2011 – Junkauksjon

16112011 Junk log smlGodt fram-møte denne kvelden, hvor gruppens velfylte junklager skulle under hammeren
Mange hadde møtt fram i god tid for å ta materiellet i nærmere øyesyn før auksjonen startet. Helga og Per sørget dessuten for utvidet bevertning slik at det var gode muligheter for å stille sulten før auksjonen startet. Auksjonsliste var dessuten lagt ut på Oslo-gruppens hjemmesider i god til før denne kvelden, slik at alle interesserte hadde hatt anledning til å se om det var noen godbiter å by på. Auksjonslisten 09 nov 2011

Formannen ønsket velkommen kl. 1900 og introduserte kveldens auksjonarius LA1KP Øivind.

Etter en noe treg start på budgivigen, fikk auksjonarius etterhvert opp temperaturen blant budgiverne, og det endelige resultatet viser et hyggelig overskudd for gruppen.