Referat fra medlemsmøte Onsdag 12. nov 2003 – Stemmen fra vulkanen v/ LA4LN Tom

“Stemmen fra vulkanen” – gjensyn med glødende lava på Hawaii  v/ LA4LN Tom

Formannen åpnet møtet til vanlig tid, og hadde denne gangen også melding om Silent Key. LA4ND Stein Barlaug var død. LA4ND har gjennom en mannsalder vært aktiv radioamatør på mange felt, og innehatt i en lang rekke værv i NRRL og i internasjonale radioamatørfora. Stein har også vært president i NRRL . LA4ND Stein var Æresmedlem i NRRL., og kommandør av Den Gyldne Nøkkels Orden.
Forsamlingen mintes LA4ND Stein Barlaug med ett minutts stillhet.

Som alltid når LA4LN er annonsert som foredragsholder var frammøte stort. Og med rette, LA4LN Tom holder på forsamlingens oppmerksomhet gjennom faglig sterke, og underholdene foredrag.

Så også denne gangen. Som tittelen forteller tok foredraget til Tom oss med til Hawaii, hvor vi fikk en fin innføring i øygruppens geologi. At det er vulkansk aktivitet viste Tom’s bilder til fulle, her var det ikke mange meter mellom fotograf og glødende lava.
Vi skal ikke prøve å gi et sammendrag av foredraget her, men heller henvise til linkene under.

http://www.nhm.uio.no/program/H2003/Segalstad1611.htm

http://homepage.mac.com/gpool/portfolio/writing/volcano.voice.html

(Dessverre er linkene ikke lenger aktive)

Igjen takk til LA4LN Tom for et godt foredrag ledsaget av interessante illustrasjoner og bilder.

LA1KP