Referat fra medlemsmøte Onsdag 29. okt 2003 – Software defined radio v/ LA7BO Halvor

Software defined radio v/ LA7BO Halvor Liland

Formannen ønsket de frammøtte velkommen presis kl. 1930, og startet som vanlig med å orientere om aktuelle saker, som f.eks. at rundskriv er sendt medlemmene. Ordet ble deretter gitt til kveldens foredragsholder LA7BO Halvor.

Halvor startet med å vise blokkskjema for flere alternative måter å konstruere en såkalt SDR (Software Defined Radio) på. Hovedprinsippet med SDR går på å flytte den digitale signalbehandlingen så langt fram mot inngangskretsene i mottakeren som mulig, og deretter la datamaskinprogrammer i PC eller spesialiserte DSP (Digital Signal Prosessor) kretser overta behandlingen/filtereringen av signalene.

SDR prinsippene benyttes både i mottaker og senderdelen.

Vi fikk høre at nye kretser nå gjør det mulig å behandle (Sample) signaler med båndbredde helt opp til 200 MHz, som jo er godt over vårt 2m bånd.
Halvor forklarte også om teoriene bak sampling, og hvordan matematikk benyttes i konstruksjon av filtrene i en SDR radio. Vi fikk også se endel bilder som godt illustrerte de forskjellige mulighetene den digitale signalbehandlingen gir.

Det finnes idag flere amatørradio baserte SDR prosjekter i gang og man kan lese mer om SDR radio ved å følge linkene nedenfor, eller på LINK siden (Se hovedsiden)

Takk til Halvor som ga oss et glimt inn i en, for de fleste, ny måte å tenke radio på, og som nok kan fenge mange yngre radioamatører etterhvert som teknologien blir kjent og tilgjengelig.

At temaet var interessant viste de mange spørsmålene so ble stillet til Halvor, og at det var bortimot 35 frammøtte denne onsdagskvelden.

www.arrl.org/tis/info/sdr.html
www.flex-radio.com
antennspecialisten.se/~sm5bsz
www.sdrforum.org

LA1KP Øivind