Referat fra medlemsmøte Onsdag 05. oktober 2011 – Elecraft K2 v/ LA8OKA Martin

Formannen Paul LA5FRA ønsket velkommen. Han orienterte om et stort nødsambands oppdrag som varte fra onsdag kl. 08.00 til fredag 14.30. 4 radioamatører var involvert med to mann kontinuerlig på et oppdrag, som gikk ut på å spore Røde Kors ved hjelp av Polaric Trackers. Lykkelig utfall ettersom den savnede ble funnet. Det ble også informert om at Oslogruppens D-star repeater i en periode vil være ute av drift grunnet vedlikehold.

Dagene blir kortere og høstmørket siger på. Tid for bygging. Kveldens foredragsholder var LA8OKA som nylig har satt sammen byggesettet til en Elecraft-K2 transceiver.
05102011a

Mottakeren på denne transceiveren er meget god og vesentlig bedre enn eksempelvis Icom IC-706 eller Yaesu FT-817. Konstruksjonen er tradisjonell og mottakeren består av en enkel super med kun en mellomfrekvens på 4.9 mhz. Følsomheten er bra og filtrene er steile. Ulempen er uønskede speilfrekvenser og derfor har fabrikken valgt å dekke kun amatør båndene.
05102011b

Byggebeskrivelsen er detaljert og det er viktig at den følges nøye. Det kreves lite verktøy, og med et enkelt universalinstrument klarer man seg godt. Hele transceiveren er moduloppbygget. Grunnkonstruksjonen er på 15W og dekker kun CW, så kan man kjøpe til moduler som PA trinn på 100w, SSB, DSP, osv. Man kan altså fortsette å bygge ut transceiveren ettersom lommeboka tåler det. Montering av delene går etter oppskriften da tradisjonelle komponenter er benyttet. (Ingen overflate montering) Det er ikke behov for å ”grid dippe” spolene til riktig frekvens., men vær nøye med viklingen. Det er tester underveis som sikrer at feil oppdages etter som byggingen skrider frem, men fabrikken påpeker at riggen umiddelbart må skrues av i tilfelle av lukt og røyk (smoke test).
-8OKA hadde kjøpt 15 w utgaven inkl. bla. SSB modul. Pris inkl frakt fra USA og mva ca 6 300 kr. Byggesettet er en glimrende løsning for hams som ønsker å forstå bedre hvorledes en transceiver er bygget opp og virker.
Martin utnyttet fars permisjon fornuftig. K2 er kanskje et godt argument for familie forøkelse?

05102011c

Avslutningsvis overakte formannen LA5FRA Paul Oslo-gruppens nye krus til Martin som takk for foredraget.

LA3PK

05102011 K2b