Melding om Silent Key – LA7OF Thormod Bøe

LA7OF SK kransDet er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at Thormod Bøe LA7OF gikk silent key tidlig idag
LA7OF Thormod Bøe var ved sin bortgang President i NRRL, og Stormester i Den Gyldne Nøkkels Orden.

Thormod arbeidet aktivt for radio-amatørsakens beste gjennom hele sitt voksne liv, og da både i fritiden og i yrkes-sammenheng. Som tjenestemann hos telemyndighetene både nasjonalt og internasjonalt hadde han alltid et våkent øye til hva han kunne bidra med til amatør-radioens beste.

Som Hortens gutt, og aktivt medlem i sin lokale gruppe har Thormod bidratt med arbeidsinnsats langt ut over det man med rimelighet kan forvente av et medlem.

Her i Oslo vil mange huske Thormod for sin innsats som lærer i teori på radioamatørkurs tidlig på 1970 tallet.

LA7OF Thormod var en samlende kraft, selv om han også hadde sine meningers mot.
Amatør-radiosaken har med LA7OF’s bortgang mistet en trofast støttespiller, og vi som hadde gleden av å kjenne ham, en god og kunnskapsrik venn.

Våre tanker går til hans XYL Brit og den øvrige familie.

Vi lyser fred over Thormod Bøe LA7OF sitt minne.

LA1KP Øivind