Referat fra 31. mai 2000 – Saker til NRRL’s Generalforsamling

Møteprogrammet var: ”Saker til NRRLs Generalforsamling”

Tilstede: 19 medlemmer

Formann Jeanette ønsket velkommen og var raskt ute med å presisere en innskjerping av renholdet!

Erik, LA3RC etterlyste et innspill fra Styret om når han kan sette i gang med å beise som han har ytret ønske om flere ganger – Ragnar, LA7YI kom litt seinere og kontakt ble formidlet og beising vil snart være unnagjort.

LA7UCA informerte om årets Holmenkollstafett.

Ex-formann Oddvar fikk endelig en stor takk for innsatsen som formann. Jeanette overrakte ham en takk i glass og ramme med noen utvalgte bilder fra hans formannsperiode, der nye lokaler på Linderudkollen og Oslogruppens 75-årsjubileum på Vettre var sentrale begivenheter. Applausen fulgte naturlig nok.

Knut, LA6XI formidlet noen av sakene som kommer opp på Generalforsamlingen i Trondheim i august. Vi vil ikke forsøke å gjengi noen av sakene her, men henvise til ”Amatørradio nr. 6” der sakene er gjengitt i sin helhet.

Det ble snakket en del om hvordan vi skal få nye medlemmer – dette på bakgrunn av at medlemstallet i NRRL stadig minker.

Det er kommet inn noen forslag: av disse nevnes;

1. Forslag om nytt æresmedlem: Alf, LA5QK. Støttes av HQ.

2. Nedleggelse av ”Organisasjonskomiteen”. Støttes av HQ.

3. Forslag om at bladet ”Amatørradio bare skal komme ut 6 ganger i året for å spare penger. Dette delvis på grunn av sviktende inntekter fra reklame(annonsører). HQ støtter ikke dette forslaget.

Valg: Det er 2 nye presidentkandidater!! LA2RR og LA3JT….

For øvrig se Amatørradio nr. 6……

LA4XT, Ragnar Indrebø.