Valg i NRRL

Det nærmer seg raskt tiden for at forslag til kandidater til hovedstyret i NRRL skal sendes inn !

Oslogruppen oppfordrer med dette medlemmene til å komme med forslag til kandidater til NRRLs hovedstyre. Send forslag til Oslo-gruppens styre.
Dette viktige temaet vil også bli tatt opp på medlemsmøtene som er igjen fram til fristen for innsendelse av forslag.

valget 2011