LM11SKI – VM på ski i Oslo 2011

4o log Sml

Oslogruppen har søkt om og fått innvilget bruk av spesial kallesignalet LM11SKI i forbindelse med ski VM i Oslo 2011. Les mer om hva som skal til for at skal kunne kjøre med dette kallesignalet.  (Nederst på siden finnes dette dokumentet også i PDF format.)

Det har vært beskjeden interesse blant medlemmene for å kjøre med dette kallesignalet.

Oslogruppen vil derfor endre litt på vilkårene for å benytte dette kallesignalet,
koordinator er Rune LA4VRA

Ta kontakt med Rune for å få oppdatert informasjon om bruken av call’et !

Send en mail til Rune på adressen: la4vra@gmail.com
så kan du sitte i den “hotte” enden av “pile-up’en” i morgen

Noen har allerede prøvd, og kan rapportere om kjempe-respons når LM11SKI ble rapportert aktivt på diverse DX-cluster.
Lyst til å prøve ? Send en mail Rune nå la4vra@gmail.com

Mailen bør inneholde ønsket dato/tidspunkt for når du har lyst til å kjøre,
og om du vil kjøre fra hjemme QTH eller fra LA4O på Rommen.

LM11SKI – VM på ski i Oslo 2011

Introduksjon:
LA4O Oslogruppen har søkt om og fått innvilget bruk av spesial kallesignalet LM11SKI i forbindelse med VM på ski i Oslo i 2011.

Tillatelsen gjelder kun i perioden 01/02 – 31/03-2010.
Det er ikke lagt begrensninger på bånd / modes i brevet fra Post- og Teletilsynet.
Styret i Oslogruppen ønsker ikke å legge inn krav om at gruppestasjonen benyttes, men oppfordrer på det sterkeste at så skjer.
Formålet er å markere at VM arrangeres i Oslo.

Betingelser:
Det er Oslogruppen som har søkt om dette kallesignalet, og er også dermed juridisk ansvarlig for bruken av dette. Derfor ser vi oss nødt til å sette noen betingelser for de som ønsker å kjøre med dette kallesignalet.

1) All operasjon skal foregå i samsvar med forskriftene for radioamatører, og alle operatører skal inneha gyldig radioamatørlisens. Båndplaner og god operasjonsstandard skal følges.

2) All operasjon skal foregå fra Oslo og omegn, remote fra andre steder i landet tillates ikke.

3) Den radioamatøren som har skrevet seg på liste hos styret i Oslogruppen er ansvarlig for at disse betingelsene overholdes, enten det er han/hun selv som kjører, eller at han/hun har gitt andre tillatelse til å benytte kallesignalet den dagen han/hun har skrevet seg opp.

4) Det skal føres logg, og QSL kort skal fylles ut i etterkant. Det vil bli laget egne QSL kort til dette kallesignalet. Det er hver enkelt operatør som skal fylle ut QSL kortene på de kontaktene som er kjørt. Kortene leveres på gruppa til QSL tjenesten, ferdig sortert.

5) Oslogruppen sender kun QSL via byrå, hvis noen ønsker direkte må de selv sende ferdigfrankert svarbrev i konvolutt til gruppen.

6) Radioamatører som skal kjøre dette kallesignalet, og som har skrevet seg opp på liste, skal undertegne og returnere denne instruksen før operasjon kan skje.

7) De som har fått tildelt kallesignalet et døgn, har det kun midnatt til midnatt (0000 – 2359) norsk tid, og all operasjon skal opphøre når perioden er over slik at neste kan begynne.

Skrive seg på liste:
De som ønsker å kjøre dette kallesignalet en, eventuelt flere dager hvis det er ledige dager, sender en e-post til formannen, på e-post la5fra@online.no. I emnefeltet skal det stå: LM11SKI.

I e-posten skal det være opplyst om hvem som er avsender, og tre dager i prioritert rekkefølge som man ønsker å benytte kallesignalet LM11SKI.

Alternativt kan postboks benyttes: LA4O Oslogruppen, Postboks 126 Kjelsås, 0411 OSLO.

Det vil også bli hengt opp lister i gruppelokalet der man kan skrive seg på.

E-post/brev må være oss i hende senest 15/01-2011 slik at vi får gått gjennom de ønskene som har kommet inn. Bekreftelse på datoer blir så sendt ut innen den 01/02-2010.

Hvis noen ser at de ikke får kjørt den dagen de har fått bekreftet fra gruppen, skal det gis beskjed om dette til styret, som da fordeler etter venteliste, hvis man ikke har noen andre som ønsker å kjøre denne dagen.

Det er anledning for radioamatører utenom Oslogruppen å benytte dette kallesignalet forutsatt at operasjon finner sted i Oslo med omegn.

Ved tildeling av kjøredato så vil Oslogruppens medlemmer bli prioritert.

Diplom:
Det vil bli laget et eget diplom for de tre operatørene som har kjørt flest kontakter med kallesignalet når perioden er over.

LA5FRA Paul Henrik Wanderås /  LA1KP Øivind E. Solli

Formann LA4O Oslogruppen  /   Viseformann LA40 Oslogruppen

Betingelsene er lest og forstått:

_______ ____________________ __________________ __________________

Kallesignal Navn i blokkbokstaver Signatur Sted/dato