Inntrykk fra medlemsmøte Tirsdag 18. oktober 2011 – Vi besøker Norsk radiohistorisk forening

Oslogruppen var invitert til å besøke Norsk Radiohistorisk Forening (NRHF) tirsdag 18.10.2011 kl. 1900 i deres lokaler i Mekanikerveien 32, 0683 Oslo.
Det møtte i alt 8 medlemmer, noe færre enn vi hadde regnet med, men så desto bedre anledning for de fremmøtte til å få en grundig gjennomgang av foreningens aktiviteter.

Formannen Tor van der Lende ønsket velkommen og ga en orientering om foreningens formål og virke gjennom de 32 år foreningen har eksistert. Foreningen i dag har 1174 medlemmer over hele landet, samt noen utenfor Norge. Mange radioamatører er medlemmer.
Foreningens formål er å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.

I den forbindelse har man utgitt i bokform en historikk over norske radioer og radiofabrikanter, samt i foreningens lokale laget en utstilling over sentrale norske radioapparater fra krystalldetektorer til transistorer, med hovedvekt på rørbaserte radioer.

Foreningens medlemsblad “Hallo Hallo” kommer med fire numre i året.

Foreningen driver utstrakt service overfor sine medlemmer, med salg av rør og deler, samt to årlige auksjoner der medlemmer kan kjøpe og selge både radioer og måleinstrumenter.

Det arrangeres en årlig Field Day, med bruk av gammelt utstyr, ofte radiosett fra andre verdenskrig.
Foreningen har også tillatelse til å bruke noen radiofrekvenser (utenfor amatørbåndene) utelukkende til utprøving av gammelt utstyr.
Møter holdes hver tirsdag fra kl. 18.00 til 21.00.

Etter orientering og omvisning ved Bjørn Lunde (LA2CW) og Just Qvigstad (LA9DL) ble det anledning til radioprat over kaffe og kaker.
Vi takker for en hyggelig mottakelse og en fin orientering.

73 de
LA4GF, Frode