Referat fra medlemsmøte Onsdag 28. mai 2014 – Bletchley park med fokus på radio

Bletchley radio 28052014 smlBletchley park er best kjent for sin dekoding av Tyske meldinger sendt via enigma maskiner. Bletchly park var mottaker av et betydelig antall kortbølgemeldinger, fra et omfattende nett av radio operatører …


Formannen LA4GF ønsket de fram-møtte velkommen og innledet med å orientere om fadder-ordningen som styret har innført. Fdderordningen tar sikte på å gi nye medlemmer en fast kontaktperson i gruppen, slik at de nye kan bli kjent i gruppe-miljøet, samt å få hjelp og bistand til å komme igang på lufta.

Hovedprogrammet denne kvelden var film !
Denne kvelden viste vi en film fra Bletchley park med hovedvekt på radio-kommunikasjon.
Filmen fortalte litt om “wire-less”- delen av historien, og var i stor grad basert på intervjuer med folk som deltok som radio-operatører. Operatørene var spredt over hele england, for å kunne fange opp signaler til forskjellige tider på døgnet og under varierende kondisjoner.

Operatørene forteller om sitt liv og virksomhet, i den svært store operasjonen Bletchley park og omkringliggende områder stod for.

Det var først på slutten av 90 tallet mange av disse historiene ble kjent, da det meste av virksomheten var klassifisert og ikke tilgjengelig.

Mange av operatørene var radio-amatører og dette faktum ble godt belyst i filmen som varte ca. 3 kvarter.

LA1KP

bletchley park 28052014