Mission Control – Oppdatert 20. sept 2010

19092010 NTM smlLørdag 11. september hadde skole-elever som besøkte teknisk museum kontakt med ISS – Den internasjonale Romstasjonen – via amatør-radio. Oslo-gruppens sambandsmanager var radiokontakt koordinator. Nå oppdatert med link til video fra teknisk museum i Oslo.

ARISS, eller amatør-radio på den internasjonale rom stasjonen, er et prosjekt som bl.a. gir skoleelever over hele kloden muligheten til å kommunisere med romstasjonen (stille spørsmål mv.) til astronautene via amatør-radio.
Mange av astronautene er lisensierte radioamatører og bruker litt tid til å dyrke sin hobby. Denne gangen var turen kommet til Norge og Teknisk museum, hvor tilsammen 10 elever fra Marienlyst skole og Hundsund grendesenter fikk stille spørsmål til astronauten på direkten !

LA4PGA Trond Oslo-gruppens sambandsmanager stilte opp som sambandskoordinator, og fikk også profilert NRRL og Oslo-gruppen via en powerpoint presentasjon som også inneholdt litt om amatør-radio generelt.

Nedlinken fra ISS gikk til LU8YY, og ble videresent via amatørenes internasjonale Echolink system til Belgia, og derfra på telefonforbindelse til Teknisk Museum på Kjelsås i Oslo.

19092010 ntm ungdom rigNoen av ungdommene foran et bord med en modell av romstasjonen, romfergen og et utvalg aktuelle radiostasjoner.

I bakgrunnen ser vi live presentasjon av ISS bane rundt jorden.

19092010 4pga tstol

 

 

 

  

 

 

LA4PGA Trond sammen med Jan Alfred Andreson som er pedagogisk leder i vitensenteret på Norsk Teknisk museum.

Du kan lese omtaler i norske media og finne ut mer om ARISS ved å følge linkene under:

Video fra teknisk museum: http://www.tekniskmuseum.no/film

Youtube video:
http://www.youtube.com/watch?v=tBFW_EoyPoA

Nordre Aker Budstikke:
http://www.nab.no/kultur/slett-ikke-sci-fi-1.5624255

Asker og bærum budstikke:
http://www.budstikka.no/nyheter/fikk-kontakt-med-verdensrommet-1.5620828
(Som det vil framgå er artikkelen unøyaktig. Det er helt feil det som framkommer om kostnader. Amatør-radio ble benyttet til kommunikasjon med bakken og den eneste kostnaden i dette tilfellet var telefonforbindelsen på 10 minutter til Belgia.)

Tekst: LA1KP, Øivind 
Foto:  LA5ERA, Stian