Referat fra medlemsmøte Onsdag 27. jan 2016 – Repeatersituasjonen v / LB9GE Trond

Repeatersituasjonen- muligheter og nye løsninger- Oslo-gruppens repeatermanager fortalte om situasjonen idag og planene framover i tid denne Onsdagen.

Oslogruppen av NRRL – Referat fra medlemsmøte 27. januar 2016

Gruppens repeatere, status og planer v/LB9GE Trond

Formannen LA4GF ønsket velkommen. Hyggelig med besøk fra Follogruppen denne dagen. Frode påpekte at det er investert i 2015 og vil bli investert ytterligere midler i repeaterene for å sikre en god og stabil drift.

Så ble ordet gitt til Trond, LB9GE. Her er et utdrag fra hans presentasjon:

Dagens repeaterpark består av:

LD1OT – Tryvann, D-Star, 434.575
LA5OR – Tryvann, FM/C4FM, 145.600
LA6OR – Nesodden, FM, 145.637,5
LA7OR – Grefsenkollen, FM, 434.775
LA8OR – Bislingen, FM, 434.600

LD1OT – Tryvann, D-Star, 434.575
Har fått nytt Cavitetsfilter fra IK Telekom, nye båndpassfilte, og har nå 1 antenne

LA5OR – Tryvann, FM narrow, 145.600
Nye båndpassfiltere for TX og RX er montert.

Fremtidig repeater konfigurasjon:

LD1OT – Tryvann, D-Star, 434.575
LA5OR – Tryvann, FMnarrow, 145.600
X-band – Nesodden, D-Star<>LD1OT, 144.900
LA7OR – Grefsenkollen, Fmnarrow/C4FM, 434.775
LA8OR – Bislingen, FM, 434.600

X-band link på Nesodden , D-Star<>LD1OT, 144.900
Flyttes fra Marienlyst til Nesodden for utvidet dekningsområde i områder som ikke «ser» Tryvann. Det benyttes Icom IC-2820 i X-band modus 144.900<>434.575

LA7OR – Grefsenkollen, FM narrow / C4FM, 434.775

Overtar Yaesu DR-1XE system fusion repeateren fra Tryvann som gir bedre muligheter for eksperimentering. Det installeres Trimode, løsning som hensyntar D-Star,C4FM og FMn. Muligheter for nettverkstilknytning via radio mot flere systemer

LA5OR – Tryvann, FMnarrow, 145.600 «Nødsambandsrepeateren»

Får overtatt en kommersiell repeater med gode storsignalegenskaper. Det installeres nytt Cavitetsfilter etter hvert

LA8OR – Bislingen, FM, 434.600 Blir stående som den er foreløpig

Takk Trond både til deg og repeatergruppen.
Vi merker allerede en forskjell og ser frem til den videre omleggingen!

-3pk