Møtereferat fra 26. januar 2000 – Temakveld / Diskusjon

24 medlemmer hadde funnet veien til møtelokalet denne vinterkvelden. Formannen LA2QDA hadde lagt opp til diskusjon rundt temaet:

Vanskelighetene med å finne villige kandidater til jobber i styret.
Temaet: Hvilke type møteprogrammer vil vi ha på møtekveldene, samt om det er interesse for å kjøre fra gruppestasjonen dersom vi får tillatelse til kjøre med signaturen LM4O i forbindelse med Oslo by’s 1000 års jubileum..

LA2QDA Oddvar innledet med å spørre om vi skulle legge ned Oslo-gruppen, for det har ikke vært mulig for valg komiteen å finne formannskandidat til generalforsamlingen om 14 dager.
Han kunne fortelle at valgkomiteen så langt har kontaktet 41 medlemmer med tanke på å få en villig kandidat til formannsjobben, uten å finne villig kandidat.
Det kom (ikke uventet) svært få kommentarer fra de tilstedeværende på denne lille provokasjonen fra Oddvars side.
Så her måtte Oddvar bare oppfordre medlemmene til å tenke igjennom situasjonen og vurdere om det ikke er på tide for noen og enhver å gjøre en innsats for gruppen.

Det ble mer diskusjon og flere kommentarer rundt punktet om hva slags møteprogrammer vi ønsker framover.
Styret fikk ros for å ha fått til mange fine programmer de siste par årene, og det kom ønsker om temaer som: Praktisk bruk av moderne HAM utstyr, Tekniske spørsmål og svar timer rundt forskjellige amatør relaterte emner, BCI/TVI problematikk, Lysnettets struktur og virkemåte, moderne kringkastingsteknologier for TV og radio, Nødsamband, Spredt spektrum teknologi, praktisk DX kjøring og APRS mv.
Det ble også hevdet at møtene ikke burde vare for lenge, programmet bør ikke vare lenger enn ca. 1 time. Det er viktig å få tid til prat rundt bordene også.

Det var interesse for at styret skulle arbeide videre med planene om å få benytte kallesignalet LM4O i forbindelse med Oslo bys 1000 års jubileum. Styret ble oppfordret til å jobbe videre med søknad etc, samt se på mulighetene til å få støtte fra kommunen til trykking av spesielle QSL kort.

Rekruttering ble også diskutert og det kom fram at det i helgene ofte kan komme folk inn å lure på hva vi holder på med. Det ble tatt til orde for å sørge for å markere oss bedre (med plakater etc) slik at turfolket blir oppmerksomme på at det foregår ” noe spennende ” og at de er velkommen inn for å se hvor spennende amatør radio som hobby kan være.

Tilslutt minnet LA1KP om at NRRL’s valg-komite nå er i arbeid og at det er behov for villige kandidater til HQ. Valg komiteen tar gjerne imot forslag på kandidater til de forskjellige postene som skal bemannes.

LA1KP