Referat fra medlemsmøte Onsdag 16. okt 2002 – Vi besøker et moderne trykkeri !

Besøk på GCS AS et moderne trykkeri

QST Oslo trykkes av Ola Lenes LA9OEA på trykkeriet GCS AS og han hadde invitert Oslogruppens medlemmer til en omvisning i trykkeriet under produksjon av QST Oslo. Det var 12 fremmøtte i Tvetenveien 32 på Bryn denne kvelden og vi fikk en omvisning i ulike trykkemetoder og utstyr.

Trykkerimaskinenen som brukes er avanserte kopimaskiner med opptil flere datamaskiner som kontrollerer trykkeprosessen. GCS har forskjellige maskiner avhengig av hvilket produkt som skal trykkes, som fargetrykk eller sort/hvitt trykk. Den første maskinen vi fikk se kunne trykke tosidige fargeplakater i ulike bredder og lengder. Maskinen ble kontrollert av flere datamaskiner samtidig.

Til off-sett trykkeriet hadde de en automatisk prossess for å lage trykkeplater. Det var en robot som sto inne i et eget bur og flyttet off-sett plater mellom ulike prosesserings ledd. QST Oslo blir trykket på en 8m lang kopimaskin. Den utfører alt arbeidet fra digital utgave til trykking, bretting og stifting og operatøren trenger kun å sette i gang maskinen på den ene siden og stable sammen ferdige trykksaker på den andre. GCS har to slike maskiner, den ene bretter og stifter, mens den andre binder og limer sammen til en bok.

GCS trykker mange offentige publikasjoner, lover ol. De trykker også statsbudsjettet, men da under så streng bevoktning at vi ikke kunne besøke bedriften da.

Har du behov for QSL trykk i s/v tar du kontakt med Ola Lenes på GCS.

LA9NGA Jon