Generalforsamling i Oslogruppen – Onsdag 28. februar 2018 kl. 19:30

Innkalling til Generalfosamlinge med styrets årsrapport, regnskap og forslag er sendt ut til medlemmene i posten.
Dessverre var det en trykkfeil for dato i utsendelsen, men dette er korrigert i ny utsendelse som også er sendt i posten til samtlige medlemmer.
Videre er korreksjon publisert på Oslogruppens hjemmesider på internett og i sosiale media !

Styret minner om at det er viktig at medlemmene møter opp slik at vedtektene overholdes. Dette betyr i praksis at minst 10 % av medlemmene må delta. 

Velkommen til møtet 28 februar 2018 !