9 nye radioamatører i Oslogruppen – vi gratulerer!

Torsdag 6. desember 2018 ble det avholdt lisensprøve for elevene på Oslogruppens lisenskurs høsten 2018.

6 kandidater besto prøven i tillegg til 3 kandidater som har gått opp til eksamen tidligere og bestått. Oslogruppen gratulerer og ønsker dem hjertelig velkommen til spennende aktiviteter i gruppen og på lufta!

 Vi gratulerer følgende ni med radioamatørlisens:

LA4ZUA Geir
LB3YI Alexander
LB4ZI Håvard
LB4YI Weiqin
LB4QI Tom
LB4XI Fred
LB4WI Normann
LB4NI Kåre Harald
LB5AI Matija

Oslogruppen vil invitere de nylisensierte til et “Kom deg på lufta”-møte rett over nyttår hvor vi gir et innblikk i det store mangfoldet av interesseområder vi er aktive på.

Det vil bli annonsert en ny eksamensdag på nyåret for de kandidatene som ikke hadde anledning til å delta.

Stor takk til alle kursledere og andre som har bidratt på lisenskurset denne høsten!

Styret i Oslogruppen av NRRL