Møtereferat fra 12. januar 2000 – Marconi – foredrag og video v/LA5GE Jens

Årets første møte i Oslogruppen samlet etter møteprotokollen 26 medlemmer.

Formannen LA2QDA åpnet møtet noe forsinket kl. 1945 og startet med å ønske de frammøtte Godt nytt år !

Han minnet så om at det blir generalforsamling om 4 uker og at valg-komiteen trenger forslag på kandidater som kan tenke seg å gjøre en styrejobb i Oslogruppen i kommende periode. Han kunne ellers fortelle at årets Morokulie- meeting vil finne sted Lørdag 3. Juni.

Han ga deretter ordet til kveldens foredragsholder LA5GE Jens.

Programmet denne Onsdagskvelden skulle handle om Marconi, og Jens tok oss først med tilbake til den tekniske utvikling før Marconi.  Vi fikk høre litt om navn som Volta, Farraday, Henry, Maxwell og Hertz, navn som har betydd mye for den elektrotekniske utviklingen og som således bidro til at Marconi kunne gjennomføre sin forskning og sine eksperimenter med gnistsendere.

Jens fortalte også litt om utviklingen av Marconi selskapene, bl.a. om Norsk Marconi som ble stiftet i 1919. Vi fikk deretter se en video i to deler produsert av BBC som tok utgangspunkt i et eksperiment for å prøve å sende og motta radiosignaler tvers over Atlanteren med utstyr tilsvarende det Marconi benyttet i sin første sending. En interessant film som ga et godt inntrykk av de mange problemene Marconi i sin tid måtte overkomme.

Filmen fortalte også om de vanskelige årene Marconi hadde før hans (den gang så banebrytene) radiokommunikasjon for alvor slo igjennom, og da først etter at Titanic katastrofen ga støtet til kravet om at alle større skip skulle utstyres med utstyr for radiokommunikasjon.

Et interessant program med en litt annen vinkling enn det vi vanligvis hører om.

LA1KP Øivind