Oslogruppen deltar i SAC-testen 2018 – planleggingsmøte onsdag 3. oktober

Styret i Oslogruppen har vedtatt at vi kommer til å delta i årets utgave av SAC-testen SSB helgen 13-14. oktober, se www.sactest.net

Denne testen er veldig spesiell da alle utenlandske radioamatører er på jakt etter skandinaviske stasjoner – dvs at det er garantert at det bøtter inn med kontakter og med et bra radio-oppsett kommer vi til å være ganske opptatte de 24 timene vi er operative.

Planen så langt er å delta i kategorien multi-multi hvor man kan kjøre flere bånd samtidig. Vi planlegger å etablere minst 4 aktive stasjoner med PA-trinn i våre klubblokaler på Rommen som skal kjøres på 80, 40, 20 og 15/10m båndene. Vi kommer til å kjøre 24 timer fra 13.10 kl 12:00 UTC til 14.10 kl 12:00 UTC.

Formålet med SAC-deltagelsen er:
– at Oslogruppen deltar i en av skandinavias mest populære tester 
– bygge og utvikle et contest-miljø i Oslogruppen
– bidra til høyere deltagelse av norske stasjoner i SAC-testen
– la Oslogruppens medlemmer opparbeide seg testerfaring
– ha det moro!

Onsdag 3. oktober kl 19.30 snakker formann LA7WRA Peter om SAC-testen og andre kommende tester som er aktuelle for Oslogruppen. Om vi ønsker å gjøre en hederlig innsats i SAC-testen er forberedelsene meget viktig. Antenner, radioutstyr og software skal være i orden og alle operatører skal stille friske og uthvilte. Det blir anledning til å komme med innspill og forslag slik at vi får mest mulig ut av vår deltagelse. Velkommen!

Alle som ønsker å delta, enten gjennom hele testen eller kun noen få timer, kan melde seg til styret@la4o.no

Det er moro å kjøre SAC og være en stasjon som alle jakter på! Meld deg på nå!

73 de styret LA4O