Referat fra medlemsmøte Osdag 22. jan 2003 – Sambandsoppdrag 2003 v/ LA6MW

SAMBANDSOPPDRAG 2003

Formannen åpnet møtet, og innledet med å fortelle litt om den betydningen sambandsoppdragene har for Oslo-gruppen, og om viktigheten av at gruppens medlemmer stiller opp og gjør en jobb for gruppen når behovet medler seg. Formannen fortalte også litt om Nordisk mesterskap i RPO, som gruppen skal arrangere på Granavolden helgen 5 og 6 Juli.

Deretter fikk LA6WW Hans -ordet for å si litt om NRRL’s nå revitaliserte hjemmesider
( http://www.nrrl.no ), som nå har fått nye WEB ansvarlige. LA9HW har nå redaktøransvaret og LA6WW ansvaret for oppdatering mv.

Deretter gikk ordet over til LA6MW, Lars som demonstrerte et rapporterings system basert på APRS pakke meldinger, som han har utviklet. Programmet er laget for bruk i forbindelse med sambandsoppdrag for gruppen. Programmet er enda ikke helt ferdig, men det som ble vist frem var imponerende! Programmet ser ut til å være svært enkelt å bruke, og krever minimalt med utstyr på utestasjonene. Dette er poeng som er helt essensielle for at et slikt rapporterings-system skal kunne fungere i praksis under sambandsoppdrag.

Til slutt ble det informert om tidligere sambandsoppdrag. Det ble vist aprs logg og video fra båtracet i oslofjorden fra i fjor, og LC5XAT, Kristian og LA6WW, Hans -fortalte hva våre oppgaver hadde vært.

Pr. idag ser det ut til at Oslo-gruppen er aktuell i forbindelse med 4 sambandsoppdrag utover året.

Ganske bra oppmøte denne onsdagen, men dessverre ble forsamlingen halvert, etterhvert som samtalen dreide over på konkrete oppgaver i forbindelse med de forestående sambandsoppdrag.

Forhåpentligvis skyldes dette at det etterhvert ble sent, og ikke manglende interesse for å delta i sambandsoppdragene.

Takk til LA6MW for presentasjon av rapporterings systemet !

LA1AKA / LA1KP

22012003 mot a

 LA6MW viser hvordan programmet han utvikler virker i sambands-sammenheng ! Foto: LA1AKA