Minnemarkering for LA7A Lørdag 8. mai 2010

P R O G R A M Lørdag 8 mai 2010

 

08052010 minnepl 7aMinnesmarkering frigjøringen 65 år og om Oslogruppens medlem som falt under krigen

Det var flere telegrafister og andre fra motstandsbevegelsen som gjorde en uvurderelig stor innsats for å frigjøre Norge under krigen.

En av disse var telegrafisten LA7A Arne Eikrem som ble skutt og drept 18.mars 1945 under radiooperering av SIS-stasjonen (Secret Intelligence Service ) Corona på Hansakollen i Maridalen.

LA7A var medlem av Oslogruppen av NRRL og fikk lisens i 1937.

Samtidig ble vakten Karl Nedrum skutt og drept, mens medhjelper Agnes Larsen ble tatt til fange.

SIS sendte meget viktige meldinger til London under krigen og okkupanten i Norge hadde i lang tid forsøkt å peile inn denne og andre tilsvarende stasjoner.

Du kan lese mere om dette bl.a på www.nrhf.no/aktiviteter/corona.htm

Oslogruppen inviterer alle som har interesse av å høre mere om hendelsene og å se stedet samt minnesplaketten der Corona-stasjonen opererte fra denne tragiske dagen for 65 år siden, bare 7 uker før frigjøringen.

Det vi bli radiosendinger på telegrafi fra stedet på HF med gammelt utstyr fra krigens dager, under ledelse av LA9LT Hans Sæthre som også bistår med verdifulle fakta rundt det som skjedde.

Det vil bli operert med 2 ulike QRP sendere på følgende frekvenser:

CW (Primær) 3575kHz, SSB 3642 kHz, SSB 5263 kHz.
Utveksling av meldinger på CW bør være korte,.- vennligst send bare signatur og RST og ditt QTH.

Medlemmer fra NRRLs “RadioOrientering Norge” vil besørge at det på Hansakoll-toppen 474 m.o.h blir plassert en liten RPO-sender allerede kvelden før 8.mai som vil operere på frekvens 3566kHz . Denne sender på telegrafi “MOE” i ett minutt syklus på hvert 5 minutt. Også ved flyvraket fra 1942 vil vi sette ut en en RPO sender som sender “MOS” i tilsvarende syklus. De som vil kan altså peile seg fram til minnesmerket på toppen, på tilsvarende måte som LA7A ble innpeilet vinteren 1945….. Peilemottakere lånes ut.

På veien opp passerer vi et tysk flyvrak (Dorier 17m) som krasjet i sydøst delen av Hansakollen 2. juli 1942, og vrakdeler er forsatt godt synlige.

Det finnes GPS-posisjon på Hansakollen Minnesmerket og Flyvraket lenger ned på denne siden.
Talk-in fra ca. kl 1200 på 145.550 samt 145.600 MHz repeater

Lørdag 8.mai 2010

Kl. 1115

vi samles utenfor kapellet til Grefsen Kirkegård (Kapellveien 75) og går samlet bort til LA7A Arne Eikrems grav

Kl. 1130

Minnemarkering ved graven og minneord/tale ved LA6XI Knut Heimdal og blomsternedleggelse ved Oslogruppens Grand Old man LA4PE Knut Torsveen. Talen ble filmet av LA9LT Hans Sæthre og er publisert på YouTube HER

Kl. 1245

Samling og info ved Mobekken P-Plass i Maridalen (nordøst for Kloster ruinene) hvor det planlegges en kafferast før felles marsj opp til Hansakollen. Mat og øvrig drikke må selv medbringes.

Kl 1315 Avgang. Husk godt skotøy/støvler!

Det meldes om at det den 2 mai fortsatt var endel snø i terrenget. LA6XI vil sjekke forholdene fredag formiddag. FØLG MED HER FOR OPPDATERT INFO OM FØREFORHOLDENE.
På veien opp vest for Rundmyr møter vi kjentmannen Fred Borg som følger oss opp. Det er alternativt mulig å gå fra Rundmyr som ligger nordvest for Movatn St.

Det planlegges at maks et par biler kan kjøre opp via Movatn St. og inn innerst i Rundmyrveien for de som ønsker færre høydemeter å gå. Det er meget begrenset med parkering her og det må avtales på forhånd ved Mobekken P-plass!

Like før vi ankommer Minnesmerket ved toppen passerer vi flyvraket (GPS: UTM 32 V 0599858 6657666.)

Ca kl 1415:

Oppe på Hansakollen vil det være en kort minnesmarkering med minneord for de to som ble skutt og drept her, samt oppsetting på eksisterende minnesmerke en tilleggsplakett med tekst:

“Telegrafisten Arne Eikrem hadde kallesignal LA7A medlem Oslogruppen NRRL.
8. mai 2010”

Ytterligere faktadokumentasjon om radioopereringen BETA/CORONA ved Hans LA9LT.

VEL MØTT!
For Oslogruppen av NRRL

Knut E. Heimdal

LA6XI

kontakttelefon 452 49107

Kildemateriale;
Det legges til grunn dokumentasjonen bl.a fra boka “Marka og Krigen v/Trygve Christensen, samt et meget oversiktelige skrift “Minnesmerket I Hansakollen” ved Hans Sæthre/LA9LT
http://www.nrhf.no/aktiviteter/corona.htm

hansakollen kart

GPS-posisjon:

Søndag 2. mai 2010 var LA4LN på Hansakollen, og reviderte GPS-koordinatene med bedre utstyr enn han hadde for ca. 15 år siden. 
Han skriver: Den gangen benyttet jeg en seriell-GPS, som er dårlig i tett skog, mens nå benyttet jeg en parallell-GPS, som kan ta imot opp til 12 satelitter samtidig.

Selve minneplaten for Corona-operasjonen står ca. 30 m mot nordøst i forhold til den posisjonen jeg fant tidligere, og som kanskje er spredd til andre.

Følgende posisjon for Corona ble målt med 5 meters nøyaktighet, 477 moh, iht. geodetisk datum WGS-84:

UTM 32 V 0599749 6657900

Restene fra det tyske Dornier DO17-flyet, som falt ned 2. juli 1942, ble målt med 7 meters nøyaktighet, og ligger på 442 moh:

UTM 32 V 0599858 6657666

En av flymotorene ligger ca. 500 meter lengre mot syd.

6xi