Referat fra medlemsmøte Onsdag 03. sept 2003 – DX Smalbåndstrafikk i VHF området v/ LA8KV Kjetil

Formannen åpnet møtet og orienterte om de forestående aktivitetene som junkauksjon, gruppens deltagelse i Field day 2003 , og kurs.

LB9GE Trond som er ansvarlig for gjennomføring av årets field day fortalte litt om opplegget og etterlyste flere operatører og da spesielt CW operatører.
Det var deretter klart for kveldens fordrag.

LA8KV Kjetil er en erfaren V-U-SHF mann og fortalte oss om de mange spennende utfordringene vi radioamatører har på 6m, 2m, 70cm og enda høyere bånd.

Vi fikk høre om EME, meteorscatter, ducting og aurora og teoriene bak disse for å nevne noe.

Kjetil fortalte også om hva som skulle til for operere under disse forholdene, og fortalte fra egne erfaringer, god hjulpet av lydeksempler.

Ut fra praten etter møtet virket det som endel fikk inspirasjon til å sette seg mer inn de forskjellige trafikkformene på våre høyere frekvensbånd. Spesielt da kanskje de “nye modene” som utnytter lydkortet i PC’en og hvor tålmodigheten ikke blir satt på fult så store prøver som under tradisjonell kjøring via meteorscatter mv.

Takk til Kjetil for et interessant og godt foredrag !

-1kp Øivind