Onsdag 6. oktober 1999 – Rapport fra IARU konferansen v/LA2RR Ole

Det var godt frammøte på Linderudkollen denne Onsdagskvelden.  Høsten har satt sitt preg på skogen rundt gruppelokalet, og det er godt å være inne i gruppens hyggelige lokaliteter.

Formannen LA2QDA Oddvar åpnet møtet, og orienterte om den pågående vervekampanjen, og ettelyste frivillige til dette arbeidet, samt sambandsoppdrag gruppen har behov for operatører til.

Ordet ble deretter gitt til kveldens foredragsholder LA2RR Ole Garpestad, som skulle fortelle om den nylig avsluttede IARU region 1 konferansen som ble avholdt på Lillehammer.

Ole ga  en fin orientering om hvordan arbeidet på en slik konferanse organiseres, og illusterte også godt hvor mye arbeid som faktisk gjøres gjøres av delegatene iløpet av konferansedagene  Spesielt delegatene fra land som bare kan sende et fåtall personer, må jobbe svært hardt idet det går i ett med møter innen de forskjellige arbeidsgrupper og komiteer. Ofte pågår det også flere paralelle sesjoner.

Ole kom også inn på de “politiske” sidene ved arbeidet på konferansen, bl.a. i forbindelse med valg representanter til vervene innen IARU region 1 og IARU.  

Resultatene /referatene fra konferansen kan du bl.a. finne på NRRL’s hjemmesider.

-1KP