Julemøte 15. des. 1999 : Vi ser på logprogrammet DX-base 2000 v/LA9YF

Beskjedent frammøte denne onsdagskvelden, noe kulden antagelig må ta skylden for. Men vi som møtte fram hadde en fin kveld  i peisestuen med kaffe, julekake, sjokoladekake og kaffe.

Sekretæren LA4XT åpnet dette siste møtet i årtusenet, og ga ordet til kveldens foredragsholder LA9YF Knut.

Knut er en erfaren DX’er og har gjennom årene prøvet mange forskjellige log programmer. Han har dermed svært godt grunnlag for å vurdere de forskjellige mulighetene og finessene i programmet.

Knut hadde rigget seg til med PC og projektor slik at han kunne vise log programmets skjermbilder direkte på stort lerret etterhvert som han tok for seg virkemåte og funksjoner. 

DX-base 2000 er amerikansk og har vært på markedet i flere år allerede. Programmet kom først for DOS, men er i de senere år skrevet for Windows – og siste versjon er altså DX-base 2000.

Knut fortalte om programmets grunnleggende log funksjoner,  de mer avanserte funksjonene som automatisk kobling mellom log og DX-cluster. Dette er en smart funksjon som bruker informasjonen som kommer på clusteret til å sjekke i loggen om du trenger akkurat dette landet til f.eks. DXCC. Trenger du landet kan PC-en varsle deg med lydsignal, og endog automatisk stille riggen til riktig frekvens.

Vi skal ikke gå inn på alle mulighetene og funksjonene her, men takke Knut for en fin innføring i hvordan dette programmet kan utnyttes i shacken.

LA1KP