Nytt fra styret 2002

12. Desember 2002
Gruppens managere må sende sine rapporter for 2002 til gruppens sekretær LA9NGA Jon innen 3. Januar.

02. November 2002
Vi nærmer oss slutten på år 2002, og styret minner om at det allerede i Februar skal være generalforsamling. Valgkomiteen består av LA9JHA, LA7UCA, LA3FIA med LC1LAT som varamann. Valgkomiteen tar gjerne imot forslag på kandidater til styret.
Gruppens managere bør ha klar sine respektive rapporter for styrets beretning i uke 52 i 2002.

14.Oktober 2002
Styret avholdt styremøte Mandag 14 oktober, og det vil bli sendt ut rundskriv med informasjon til medlemmene i løpet av neste uke.

09. Oktober 2002
Styret avholder styremøte Mandag 14 Oktober kl. 1900

01. Oktober 2002
————————————————————————————————
Silent Key
Det var med dyp sorg vi mottok meldingen om at Oslogruppens æresmedlem LA6A Lars R. Heyerdal var død. Lars sovnet stille inn i sitt hjem 29. september, nær 90 år gammel. Lars ble medlem av NRRL i 1931 og tok lisens i 1935. Han ble redaktør av bullen i 1936 og var formann i Oslogruppen i årene 1938 – 1939. Lars var også president i NRRL gjennom flere år, og har betydd svært mye for amatør radioens utvikling i Norge.

Som radioamatør var Lars kunnskapsrik, dyktig og alltid interessert i nye tanker og teknologiske løsninger. Det faktum at Lars bygget sin første radio mottaker allerede i 1923, og like til den siste tiden var aktivt eksperimenterende bl.a. med digitale modes og PC, viser at Lars var en tvers igjennom ekte radioamatør.

Lars var ikke den vi så for ofte på møtene i Oslogruppen, men han var alltid godt orientert om det som skjedde i gruppen, og var en verdifull støttespiller i mange saker opp gjennom årene.
Som medmenneske og venn, var Lars alltid villig til å dele sine store kunnskaper og erfaringer med oss.
Vi lyser fred over LA6A Lars R. Heyerdal’s minne.

LA1KP
Øivind E. Solli
(formann Oslogruppen av NRRL)

————————————————————————————————

28. September 2002
Kurset er i gang, og fra starten var det 9 deltagere.
Den nye aktiviteten med uformelle kurs på de mellomliggende Onsdagene, har vært svært populære med et frammøte på over 15 deltagere i gjennomsnitt. Det arbeides nå med å fastlegge tema for flere slike uformelle kurs. Dette vil bli annonsert på WEB sidene og på QST Oslo.

27. August 2002
Nytt medlems skriv er nå ferdig trykket og vil bli pakket og sendt ut til medlemmene i løpet av denne uken (Uke-35)

17. August 2002
Dessverre har det gjennom sommeren vært tilfeller av at døren til gruppelokalet ikke har vært låst, i tillegg har vinduer blitt stående oppe over lengre tid. På bakgrunn av dette vil styret vurdere om det er nødvendig å endre løsningen i forbindelse med nøkkelordningen.

Det blir også borte tidsskrifter fra lokalene. Spesielt gjelder dette QST. Styret finner det nødvendig å minne om at vi abonnerer på bladene for at medlemmene skal kunne komme til gruppelokalet og lese der. Det er ikke anledning til å ta bladene ut av lokalet.

16. Juli 2002
Styret planlegger å avholde styremøte i begynnelsen av August. Medlemmer som har saker de ønsker styret skal behandle, eller forslag -kan sende dette pr. e-post til formannen LA1KP eller sekretæren LA9NGA.

——————————————————————–
Silent key
LA2KD Annar Kjernsvik
LA2KD Annar er død, 72 år gammel. Annar var en aktiv DX’er, og medlem av Oslogruppen i “alle” år.
Annar stilte alltid velvillig opp for Oslogruppen når det var behov for hans eminente egenskaper som profesjonell musiker, enten det var for å spille dansemusikk, eller taffelmusikk på gruppens arrangementer.
Vi lyser fred over LA2KD Annar’s minne
——————————————————————–

26. Juni 2002
LA7YI Ragnar melder at det etterlyste verktøyet har kommet til rette.
LA6WW Hans er nå i gang med utsendelse av purring på kontingent til de som ennå ikke har betalt sin medlemskontingent.

07. Mai 2002
Styret planlegger styremøte Onsdag 22 Mai.
Har du saker du ønsker styret skal behandle, kan du sende en mail til LA4O@QSL.NET eller kontakte en av styremedlemmene.

01. Mai 2002
Under åpent hus på Linderukollen den 1. mai var Bomåpneren igjen tilstede i gruppelokalet.

23. April 2002
Noen har glemt å legge på plass BOM åpneren for bomveien opp til Linderudkollen – det er viktig at vedkommende snarest leverer denne tilbake !

16. Mars 2002
Rundskriv med referat fra generalforsamlingen, møtekalender og giro for betaling av kontingent er på vei ut til medlemmene.

28 Februar 2002
Det nye styret hadde sitt første styremøte Onsdag 27 Februar. Rundskriv med informasjon om møter og aktiviteter vil bli sendt
ut i uke 11. I tillegg vil Oslogruppens WEB sider bli holdt løpende oppdatert om aktiviteter og møteprogrammer -etterhvært
som foredrag o.l. blir bekreftet. Videre vil selvfølgelig også LA4O nytt sendingene på mandager orientere om siste nytt.

21 Februar 2002
Det blir konstituerende styremøte Onsdag 27 Februar kl. 1830
Dersom noen av medlemmene har forslag eller andre innspill til det nye styret, send gjerne en
mail til den nye formannen LA1KP Øivind (e-mail adresse: la1kp@online.no)

31 Januar 2002
Styret melder at rundskriv med innkalling til årsmøte 20 Februar nå er på vei ut til medlemmene.
Ellers tar vi med følgende saker fra styremøte i Januar 2002: