Onsdag 3. nov. 1999 – Internasjonalt Røde Kors arbeid v/LA7IL Jon Fredrik

Formannen LA2QDA innledet møte med å ønske kveldens foredragsholder LA7IL velkommen, men før Jon Fredrik fikk slippe til orienterte Oddvar om sambandsoppdraget NRRL har fått i forbindelse med de mulige problemene ved overgangen til nytt årtusen (Y2K problematikken). 

Gruppen har nå mottatt konkret sambandsoppdrag, og må melde inn operatører mv til NRRL’s sambandsmanager innen 10 November. Det forventes også et oppdrag fra DSB, men dette vil det komme mer informasjon om senere.

Interesserte må snarest melde fra til LA7UCA eller LA2QDA.

Oslogruppens julebord vil finne sted Fredag 3. Desember !  Påmelding til LA6XI eller LA2QDA. Detaljert info. følger om noen dager.    Følg med !

******************************************************************************************

Så var det klart for kveldens foredrag:  INTERNASJONALT RØDE KORS ARBEID v/ LA7IL Jon Fredrik.

Jon Fredrik har arbeidet i Røde Kors i en årrekke og har deltatt i denne organisasjonens utviklings- og organisasjonsarbeid i en lang rekke land.

(Som eksempler kan vi nevne Sri Lanka, Bosnia, Colombo)

Jon Fredrik innledet med å fortelle litt om den internasjonale Røde Kors organisasjonens oppbygning og arbeide rundt om i verden, og det arbeidet organisasjonen utfører både innen rent hjelpearbeid ved katastrofer, og det  langsiktige arbeide som utføres innen utviklings og organisasjonsarbeide.

 

Vi fikk bl.a. høre:

– hvorledes sikkerheten til røde kors delegasjoner på oppdrag ivaretas bl.a. med radiosamband og kjøretøyer tilpasset forholdene. 

– de problemene man står ovenfor i store områder hvor det er utplassert antipersonell miner, med de menneskelige tragedier dette medfører lang tid etter at krigshandlingene i området er avsluttet.

– om forskjellige kulturers mat tradisjoner og hvordan delegatene tilpasser seg og tar del i kulturelle aktiviteter forøvrig.

– om  dyrearter og insekter (les mygg)  røde kors delegatene på oppdrag, må lære seg å takle og leve med.

– om det å feire 17 mai langt hjemmefra.

– om fordelen ved å være radioamatør når man skal tilbringe lange perioder hjemmefra, og på steder hvor det kan være så som så med tilgang muligheter for å ringe hjem. 

 

Alt sammen godt ispedd med korte interessante historier fra  “dagliglivet”  for røde kors delegater på farten. 

Et interessant og tankevekkende foredrag med bilder fra deler av verden vi ofte hører om på nyhetene -men hvor vi sjelden hører noe fra og om de som til daglig arbeider i det stille over lang tid for å bedre situasjonen for befolkningen i de kriserammede områdene. 

-1KP