LA8HF Egil Beichmann er Silent Key

krans SKDet er med sorg vi melder at Egil er død 77 år gammel
LA8HF Egil Beichmann døde plutselig Lørdag 15. november 77 år gammel.

Egil var bosatt i Asker og var trofast medlem i Asker og Bærum-grupppen.
Han deltok aktivt i AB-gruppens styre hvor han også har innehatt formannsværvet.

I Oslo-gruppen kjente vi Egil aller best som ivrig deltager og bidragsyter i en lang rekke sambandsoppdrag som Holmenkollstafetten, Oslo maraton og Rally helt fra tidlig på 80 tallet og fram til idag.

Egil var den som stilte opp, gjorde jobben og bidro med konstruktive innspill på debriefing. Vi hadde også gleden av å ha Egil som medlem i Oslogruppen.

Egil var også aktiv pådriver i forbindelse med oppbyggingen av Packet nettet på 80 tallet, og var også styremedlem i LAPRG.

Vi lyser fred over Egil Beichmann LA8HF’s minne.

Oslogruppen av NRRL

LA1KP Øivind