LA4O var med i Tirsdagstesten 04. november 2008

04112008 test smlEtter mange års taushet i testsammenheng var LA4O igjen aktivt med  i Tirsdagstesten 4. november 2008.

Operatører var : LB6AE Rune, LA9HW Jan, LB9GE Trond, LA8OKA Martin

 Man oppnådde kontakt med følgende stasjoner fra lokator JO59KX :

LA2Z       JO59EJ  70 km
LA3F        JO59MS 25 km
LA2AB     JO59FV 24 km
SM6OEQ JO58XJ 186 km
SA6APY  JO68RJ 229 km
SM1A     JO97FK 520 km
SK6W     JO78FM 260 km
OZ1BEF  JO46OE 432 km
LA8AV    JO49RT 81 km
SM6JCC  JO67FT 257 km
SM7GVF  JO77GA 391 km
LB6YD     JO59KW 4 km

04112008 mu locator 01