Melding om Silent Key – LA3RC Erik Ask

Det er med sorg vi melder at LA3RC Erik Ask døde natt til 9. februar 2021.

Erik var født i 1932, ble medlem i NRRL i 1948 og fikk sin radioamatør lisens i 1949. Som radioamatør var Erik aktiv på lufta til nest siste dag av sitt liv.

Erik var ofte å se på møtene i Oslogruppen fram til for ca. 10 år siden, han deltok regelmessig på Old-timer meetingene. Siste gang vi så Erik på LA4O var på seniortreffet i januar 2020.

Erik var aldri redd for å stille spørsmål og han tok initiativet til «teknisk 5 minutt» på gruppemøtene en periode. Tanken var at her kunne man stille tekniske spørsmål, og at sikkert en av de
tilstedeværende hadde gode og utfyllende svar. På begynnelsen av 2000 tallet bidro han som foredragsholder sammen med LA4LE og LA4QE i en serie foredrag som tok for seg kartlegging, årsaker og botemidler for radiostøyen som mange opplever.

Erik var knyttet til skoleverket i sitt yrkesaktive liv, og hadde seiling som en av sine store interesser.

Vi lyser fred over LA3RC Erik Ask sitt minne.

De
LA1KP Øivind