Oslogruppen arrangerer CW kurs

13112008 CW kurs smlKurset er lagt opp for nybegynnere, og det er ikke nødvendig med forhåndskunnskaper.
LA2QDA Yngvar har sagt seg villig til å bidra, slik at de som kunne tenke seg å lære telegrafi kan få den opplæringen.

Vi starter opp den 18/11 (tirsdag) kl 1800NT på Rommen/NRRL’s og Oslogruppen lokaler.
Deretter hver tirsdag frem til 9 eventuelt 16 desember.
Tidspunktet for oppstart i januar 2009 tar vi på kurset internt.
Interessen ser ut til å være tilstede. Kurset er gratis, men først og fremst ment for medlemmene av Oslogruppen.
Er det andre interesserte, kan det være at vi har plass. De må da kontakte undertegnede.
Til slutt vil jeg ønske VELKOMMEN førstkommende tirsdag kl 1800.

73 de Yngvar/LA2QM
prikk og strek tilvirker

GSM 901 87 008
La2qm@nrrl.no