Referat fra medlemsmøte Onsdag 06. mars 2013 – Software defined radios v/ Chris KE9M / LA8TGA

06032013 Chris SDRMøtet ble åpnet av formannen Martin LA8OKA som foreslo at gruppen deltok i vintertest førstkommende helg. Han håpet på at både phone og CW operatører vil melde seg selv om tidsfristen er kort.

Deretter gikk ordet til LA3ZA Sverre formann i AB gruppen som håpet på at gruppene kunne samarbeide i forbindelse med Mini Maker Fair på teknisk museum 6. – 7. april. Dette er en kreativ og familievennlig festival der folk viser frem hva de har laget.

Deretter gikk ordet til Chris som gikk igjennom sine erfaringer med software defined radios. (SDR)

 

Hva er SDR?

· En radio som hovedsakelig benytter software istedenfor elektriske komponenter.

· Mulighet for stadig oppgradering av nye løsninger.

· DSP er komplisert med elektriske komponenter, men enkelt i software.

· En SDR radio bør konstrueres fra bunnen av.

Fordeler med SDR

· Ubegrensede løsninger mhp. filter karakteristikker, filtrering og algoritmer.

· 10-20 DB lavere egen støy sammenlignet med tradisjonelle transceivere  = bedre på DX.

· Kan ha flere mottakere som arbeider samtidig. Den kommende Flex 6700 har 8 RX’er.

· Langt bedre scope funksjoner.

· Kan oppgraderes med nye modes, eksempelvis D-star, diversity og beam funksjoner.

· Lavt strømtrekk som er gunstig for portabelt bruk.

Ulemper med SDR

· Bør ha en kraftig computer av nyere dato, og PC’n bør helst dedikeres til SDR radioen.

· Drivere og oppgraderinger både av PC og radio kan skape problemer.

· Løsningen kan oppleves som ustabil, husk å ta back up.

· Det er gjerne bugs i softwaren ettersom leverandørene har begrensede ressurser.

· Open source løsninger som medfører dårlig med support.

· Ønskelig med tilleggsløsninger som VFO hjul.

ER SDR en løsning for deg?

· Ja, hvis du liker å eksperimentere med nye løsninger.

· Ja, hvis du er flink til å lete på internett etter hjelp.

· Ja, hvis du er villig til å investere i en god shack computer.

· Nei, dersom du ønsker en stabil løsning.

· Ja, hvis du er en DX’er som leter etter svake stasjoner på høyere bånd.

Takk Chris og velkommen både til Norge og Oslogruppen. Din erfaring kommer godt med og vil ganske sikkert bidra til flere nye SDR installasjoner innen Oslo regionen i tiden som kommer.

la3pk
06032013 block skjema