Referat fra medlemsmøte 02. okt 2013 – Oslogruppens 90 års jubileum og oppsummering fra årets Field Day

På programmet stod Oppsummering fra årets field day, og Oslogruppens 90 års jubileum med et lite tilbakeblikk på 70 års jubileet i 1993
la4o1993str

1. Oslogruppens 90 års jubileum
Innledningsvis ga Øivind LA1KP et historisk tilbakeblikk i bilder der han spesielt vektla 70 års jubileet der 75-80 personer deltok. Målet er stor deltakelse også denne gang.

For at flest mulig skal ha anledning til å melde seg på vil Oslogruppen subsidiere kuvertprisen. På jubileumslørdagen blir det lagt opp til arrangement både om formiddagen og om kvelden.

Skriftlig innbydelse blir sendt ut til alle gruppens medlemmer.

Jubileumslogo er under utvikling, og det arbeides med et jubileumsskrift.

2. Inntrykk fra årets field day.
02102013 field d2013 iOslogruppens field day ble avholdt i år om i fjor på Bygdøy. Samarbeidet med museet er meget godt, og de stiller til disposisjon toaletter og annen infrastruktur. Teltet ble satt opp fredag kveld og det var sosialt samvær med bla. grilling samme aften.

Det ble arrangert et RPO løp der uerfarne løpere fikk anledning til å prøve seg.

Resultatlisten ble som følger:

LA3TJA 25 min
LA6ASA 25 min
LA5FRA 42 min
LA9NTA 42 min
LA6CSA 57 min

Oslogruppen har de seneste årene avholdt sin seanse på forskjellige steder i Oslo.
Spørsmålet er nå om vi skal fortsette med samme opplegget neste år eller om noe skal gjøres annerledes.

 

LA6CSA Pål og LA5FRA Paul presenterte følgende suksess kriterier:

· Stor deltakelse
· Lett tilgjengelig QTH
· Gode parkeringsmuligheter
· Bra kollektivtilbud
· Lite logistikk og mye ham radio
· Gode radioforhold med lite støy
· Bra antennemuligheter
· Sosialt samvær
· Aktive medlemmer
· God markedsføring i forkant
· Mat og drikke
· Mange som bidrar med å dra lasset sammen

Diskusjonen som fulgte kan oppsummeres slik:

· Kursdeltakerne må trekkes mer aktivt inn og field dayen må ansees som en del av kursopplegget
· Fin måte å presentere gruppens RPO virksomhet på
· Radiokjøringen bør bli en mer vesentlig del av seansen.
. Kanskje man bør fokusere på en løsning i nærområdet som medføre mindre logistikk
· Det vil ta seg dårlig ut om arrangementet droppes helt
· Viktig mhp markedsføring og rekruttering

-3pk
profilering fd2013