Referat fra medlemsmøte Onsdag 27. nov. 2013 – CEPT lisensen v / LA8OKA Martin

27112013 8OKA smlLA4QE, måtte dessverre melde forfall, og LA8OKA Martin steppet inn på kort varsel med foredrag om CEPT lisensen
Oslogruppen av NRRL – Referat fra medlemsmøte 27 nov 2013

Formannen Martin LA8OKA åpnet møtet med å gratulere 6 nye medlemmer med lisensen:

LB1HG Tom
LA1IG Marius
LB1JG Arnfinn
LB1KG Håvid
LB1LG Ronny
LB1MG Mette

Det var 8 av de 15 kursdeltakerne som gikk opp denne første eksamensrunden og vi regner med å få flere lisenser etter hvert.

27112013 cept 1Ettersom Kjell LA4QE var blitt forhindret med å møte snakket LA8OKA om CEPT (Conference European of Postal and Telecommunication) lisens og sine erfaringer med å operere i utlandet.

CEPT T/R 61-01 er en avtale som gjør at radioamatører kan operere under midlertidige opphold i medlemslandene uten å måtte søke om lisens. Det er i dag 48 medlemsland men CEPT har også tegnet gjensidige avtaler med ytterligere 9 land som ikke er medlem av CEPT slik at radioamatører med CEPT lisens kan operer i disse. Når man kjører ham radio fra CEPT land i utlandet må man forhode seg til reglene i det landet som besøkes og tilpasse effekt, frekvensområde, etc. til det respektive lands regler. Gå inn på IARU’s hjemmeside og sjekk vilkårene før du reiser ut.

Ta også hensyn til tollreglene slik at det ikke må betale toll og avgifter i det landet som besøkes. Dette kan løses ved at det utstedes et Carnet ved avreise.

Ved radiokjøring i utlandet benyttes kallesignal av typen XX/LA1ABC der «XX» er prefikset til landet som besøkes. PÅ CW og digimode benyttes «/» mens på tale brukes «stroke».
Husk å ta med bekreftelse fra myndighetene som viser at du har gyldig lisens som kvalifiserer for CEPT operasjon ute.

Martins erfaring er at CEPT TR 61-01 fungerer. Han har klart å bli QRV fra alle CEPT landene som han har besøkt. Land som ikke er medlem av CEPT er det vanskelig å bli QRV fra.
I Brazil tar det 6 måneder å få lisens og man må benytte radioen til en lokal ham. Tilsvarende gjelder for Taiwan og lisens betinger mye papir arbeide. Burma har ennå ikke åpnet for radioamatørvirksomhet.

27112013 cept 2Tilslutt viste Martin lysbilder fra områdene som han har operert fra. Stor oppfinnsomhet og lokale innkjøp har gjort at han har klart å bli QRV fra camping hytter, hotellrom, leiebiler, etc.

Det var synd at Kjell ikke kunne møte opp, men Oslogruppen har hans kåseri til gode. Takk Martin for at du stilte opp på kort varsel!

-3pk