Referat fra medlemsmøte Onsdag 07. mars 2002 – Hvor går vi ?

Hvor går vi ?
Styret inviterer til dialog med medlemmene.

Hvilke aktiviteter, møteprogrammer o.l. ønsker medlemmene at styret skal prioritere å arbeide med framover ?

Formannen LA1KP åpnet møtet og ønsket de frammøtte velkommen til møtet, og innledet med å takke de som deltok i sambandsoppdraget Rally Finnskog med LA7UCA Rune og LC5XAT Kristian i spissen, for fin innsats.

Styret ønsket å benytte dette møtet til å få innspill fra medlemmene på hvilke aktiviteter Oslo-gruppen skal prioritere i tiden framover. Som en innledning til dette viste LA1KP et utvalg lysbilder fra aktiviteter som har skapt entusiasme og godt frammøte tidligere.

Av hovedpunktene det ble debattert rundt, nevner vi :
Økt satsing på aktiviteter hvor også familien kan delta, slik som Morokulien meeting, grill-kveld, julebord, Old timer meeting osv.

Hvordan aktivisere LA4O i nasjonale og internasjonale tester, og field-day.

Skal vi arrangere lokale konkurranser for å aktivisere Oslo-gruppens medlemmer.

Er det interesse for små uformelle kurs-serier for å øke medlemmenes kunnskaper innen forskjellige amatør-fagelige områder. (f.eks. operasjonsteknikk, bruk/utnyttelse av en moderne HF rig, loddekurs, digimodes, for å nevne noe)

Bør gruppen opprette hjelpeteam, for f.eks antenneoppsett, støy/innslagsproblematikk mv.

Sender vi LA4O nytt på “riktig” tidspunkt og har vi god nok dekning via lokal-repeateren ?

Er vi flinke nok til å ønske “nye ansikter” velkommen i Oslo-gruppen ?

Etter underegnedes mening hadde vi en svært konstruktiv og nyttig meningsutveksling. Debatten ga styret mange gode momenter i det videre arbeidet med å legge opp til aktiviteter som kan styrke samholdet og øke kunnskapene om radioamatør-relaterte emner hos Oslo-gruppens medlemmer.
Styret skal nå bearbeide alle forslag, kommentarer og innspill. Deretter er planen å sette det vi mener er viktigst -og som vi har økonomi og ressurser forøvrig til å bære -ut i livet.

Møt opp på Oslogruppens aktiviteter -her blir det mye interessant å være med på !

LA1KP Øivind