Referat fra medlemsmøte Onsdag 16. okt. 2013 – Amatørradio under 500Khz v/ LA4ANA Robert

16102013a smlVi hadde besøk av LA4ANA Robert, som holdt foredrag om “Amatørradio under 500khz”
Møte ble åpnet av viseformannen LA4GF som hadde invitert kveldens foredragsholder.
Robert har tidligere vært aktiv både på 4m og 6m, men han ønsket nå å prøve noe nytt.

På disse lave frekvensene kommuniseres det med U-båter ettersom radiobølgene trenger gjennom vann. Men det sendes ut også signaler til flynavigasjon og klokkestyring.

Få skandinaviske radioamatører er aktive på dette frekvensområdet, og noen driver kun med lytting. Støy og langsom QSB er en utfordring, tordenvær over Afrika kan høres helt opp til Norge.
Switch mode «power supplies» og «down lights» kan ødelegge båndet helt.
16102013a

Bølgeutbredelse på VLF, LF og MF

· Glem F-laget, det spiller ingen rolle.
· D-laget er avgjørende både mhp dempning og refraksjon.
· Du kommer mye lengre med jordbølgen enn på HF.
· Støyen er din store fiende

Utfordringer på mottakersiden

· Mange transceivere dekker dette frekvensområdet, men de er ikke følsomme nok
· VLF dekkes kun av spesielle mottakere, men lydkortet i en PC kan benyttes som mottaker.
· Digitale svaksignalmoduser krever høy frekvens stabilitet; benytt krystall ovn eller GPS lås.

Utfordringer på sendersiden

· Det finnes ingen «ferdige» senderløsninger for MF og LF
· Kenwood TS-590 har en drive utgang som leverer opp til 1 milliWatt.
· Vi må altså varme opp loddebolten. Det finnes flere gode design på internett.

Utfordringer på antennesiden

· Antenne lengden er svært kort i forhold til bølgelengden.
Antennevirkningsgraden er derfor lav. (1% -0,01%)
Dvs. at 100w sendereffekt gir mellom 1 og 0,01w ERP

· Det er viktig å få redusert husholdningsstøy
Plasser derfor antennen så langt vekk fra bygninger som mulig.
H-felt antenner (magnetiske) er mindre følsomme for slik støy enn E-felt antenner (elektriske).

Tale blir ikke brukt ettersom båndbredden er for stor (typisk 2.4 khz. på SSB) og signalene er for svake. CW brukes av «big guns» med stor effekt. Mest typisk er digimodes som WSPR, JT9, QRSS og Opera.
16102013b
Mer om emnet finnes i boken «LF Today» som kan kjøpes i nettbutikken til RSGB

Takk Robert -dette var innføring i en «helt ny verden»
Tror at for de fleste av oss vil det i første omgang være mest realistisk å komme i gang som lytteramatør.

la3pk Jan Helge