Referat fra medlemsmøte Onsdag 18. sept. 2013 – Elektromagnetiske felt v / forsker Lars Klæbo

18092013 intro smlForsker Lars Klæboe ved Statens Stråleværn holdt foredrag om elektromagnetiske felt
Møtet ble åpnet av sekretæren LA6CSA som kom med en gladmelding; nemlig at Oslogruppen nå har passert 200 medlemmer.

Han ga deretter ordet til forsker Lars Klæboe ved Statens Strålevern som skulle snakke om elektromagnetiske felt.

 

Innledningsvis påpekte Klæboe at det finnes to tradisjonelle syn på risiko:
18092013a

· Reell og objektiv risiko (teknisk / naturvitenskapelig perspektiv )
· Opplevd risiko (samfunnsvitenskapelig perspektiv)

Elektromagnetiske felt i nærområdet.

· Mobiltelefoner (900-2100mhz) max. 2w
· Basestasjoner, max 30W
· Mikrobølgeovner (2400 mhz) 1000w, men disse ovnene er innkapslet.

Hvorfor er det så mye bekymring rundt elektromagnetiske felt, EMF  ?

· Noen tror at det er lite kunnskap om EMF og at man ikke har forsket særlig på dette.
· Mange studier er av dårlig kvalitet og skaper forvirring om kunnskapsstatus.
· Mange nettsider har mye feilinformasjon, bekymrede personer kan ikke skille kvalitetssikret innhold fra «junk».
· Mediene opptrer som mikrofonstativ for de som kommer med ikke kvalitetssikret informasjon.
· Politikerne blir påvirket av bekymrede personer / aktivister i stedet for å støtte seg til anerkjent forskningsbasert kunnskap.

Lars konsentrerte seg om mobiltelefoni ettersom det er gjort mye forskning her. PT har følsomt måleutstyr som kan registrere at mikroovner skrur seg av og på og at de «lekker». En stor del av undersøkelsene på mennesker er gjort ved at man måler oppvarmingen i hodet ved bruk av mobiltelefoner hvor det tillates en oppvarming på 1 grad. Ved stråling av HF resetter kroppen seg selv etter hver eksponering, hvilket er motsatt av røntgen. Barn er mer sårbare for røntgen ettersom cellene er mer gjennomsiktige. Tann røntgen er så svakt at det er meningsløst å snakke om stråling.

Mobiltelefon basestasjoner skaper frykt. Vi snakker her kun om opplevd og ikke reell risiko ettersom effekten er lav og stasjonene befinner seg et godt stykke unna mennesker, montert i master og oppe på tak. Men folk får gjerne redusert livskvalitet ettersom de er bekymret.

Trådløse WLAN nettverk er de svakeste av alle, men de skaper gjerne en hysterifaktor, godt hjulpet av media.

Virkning av kroppen på høyfrekvente felt er økt temperatur

· I dag er radiobølgenes oppvarming av vev eneste dokumenterte effekt av eksponering som kan skape helseproblemer.

· Det er ikke etablert noen biologisk mekanisme som kan forklare hvordan høyfrekvente felt kan være kreftfremkallende

· Mange forskningsmiljøer prøver å finne ut om stråling kan påvirke kroppen på andre måter

Hva sier vitenskapen om el-overfølsomhet

· Det er ingen dokumentert sammenheng mellom eksponering for elektromagnetiske felt og ulike (selv) rapporterte plager

· MUPS (Medically Unexplained Physical Symptoms) er en tilstand hos pasienter hvor hverken leger, helsevesen eller vitenskapen klarer å finne noen medisinsk årsak.
18092013b

Takk Lars, det synes som om elektromagnetiske felt er et langt mindre problem enn inntrykkene som vi får via media. La merke til at radioamatørene ikke var nevnt. Kanskje denne gruppen er den minst problematiske av alle?

-3pk