Nytt fra styret 2004

Nytt fra styret  ( Fra QSL.NET/LA4O )

 

25. mars 2004
Rundskriv til medlemmene, med referat fra årsmøtet i februar og møteprogram for månedene framover er i trykken og kan ventes i postkassen tidlig neste uke.

Styret vedtok i styremøte 3. mars å gjøre kjøkkenet røykfritt. Nytt røykerom er under klargjøring, dette blir rommet “bak” QSL hyllen. Altså et større rom, og det vil bli montert avtrekksvifte.

03 mars 2004
Det nye styret planlegger styremøte Onsdag 10. mars. Har du saker du ønsker styret skal ta opp ? I såfall ta kontakt med formannen LA6OKA Steinar. E-mail: formannen@la4o.net

03 februar 2004
Rundskriv med innkallling til årets generalforsamling er nå postlagt og på vei ut til medlemmene.

16 januar 2004
Styret avholdt styremøte Onsdag 14 Januar. Viktigste post på sakskartet denne gangen var utarbeidelse av årsrapport, gjennomgang av regnskap og utarbeidelse av budsjett..
Innkalling til årets generalforsamling er under arbeid og vil bli sendt ut til medlemmene om ca. 10 dager.

Styret minner om at valgkomiteen nå er i arbeid. Forslag på kandidater kan sendes til LA9NGA Jon eller LA8UIA Steinar. Det skal ifølge lovene i år velges følgende:
Formann, Kasser og ett styremedlem for 2 år, 3 varamenn for ett år, 1 revisor og 1 varamann for revisor – begge for to år.

07 januar 2004
Styret avholder styremøte Onsdag 14 januar. Har du saker du ønsker styret skal behandle, ta kontakt med sekretæren eller formannen snarest. (Telefon eller E-mail går fint.)

Nytt fra styret 2004