Nytt fra styret 03. jan. 2011 – Det går mot generalforsamling i Oslogruppen

4o log SmlValgkomiteen er i arbeid og ber om forslag til kandidater !

Hei !
Det nærmer seg Generalforsamling i Oslogruppen (som jeg nevnte på QST-LA4O 27.des 2010) og LB9GE, LA8OKA. LA7UCA og undertegnede er årets Valgkomiten !

Styret som sitter frem til feb 2011 er:

Formann         LA5FRA Paul Henrik Wanderås
V.formann       LA1KP Øivind Solli
Sekretær        LA4WRA Nils Johan Jacobsen
Kasserer         LA3PK Jan Helge Larsen
Styremedlem  LA8JMA Helga Skaane
1. varamann   LA1GPA Bjørn Terje Pedersen
2. varamann   LA4GF Frode Lars Galtung
3. varamann   LA4QE Kjell Olav Amblie

Viseformann LA1KP Øivind, Sekretær LA4WRA Nils Johan, og alle varamenn er på valg.

Valgkomiteen ber om forslag fra medlemmene på kandidater.

Hele valgkomiteen er på valg samt en revisor og en vararevisor.

For valgkomiteen LA6XI Knut