Inntrykk fra medlemsmøte 06. januar 2010 – Flexradio v/LA1KP Øivind

06012010 flex5000a f1 SMLFlexradio 5000/3000 er de kommersielle SDR (Software Defined Radio) transceiverene fra firmaet Flex radio Systems i USA. LA1KP Øivnd hadde tatt med og viste fram sin Flex-5000

Den nye generasjonen SDR HF transcievere fra det amerikanske firmaet Flex radio har nå vært på markedet en stund, og det har etterhvert også kommet en rekke modeller fra denne leverandøren.

LA1KP Øivind viste frem sin FlexRadio 5000. Dette er en såkalt SDR(Software Defined Radio).

Denne radioen styres helt og holdent via programvare fra en forholdsvis kraftig PC og den har ingen knotter eller hjul, kun av/på knapp. Det ble vist frem hvordan du kan se spekteret i vannfallet til det båndet du opererer på, og bare ved et museklikk er du på den frekvensen du ser det foregår aktivitet. Denne radioen har 3 TX/RX antenneutganger og 2 RX antenneinnganger, samt et avansert oppsett for fleksibel styring av disse for forskjellige antenner. Radioen skal ha meget bra storsignalegenskaper. Den kan også emulere andre radioer(Kenwood TS-2K og 480) for lettere å kunne bruke digitale mode som er skrevet for andre radioer.
Alle bånd fra 160-6M, egne porter for transvertere.

Flex 5000 finnes i 3 utgaver. en basis 100Watt, en med 2 mottakere 100Watt og en med 2 mottakere og 300 Watt.
Programvaren og Firmware er under stadig utvikling(åpen) og derav blir systemet stadig forbedret.

Produsentens webside: http://www.flex-radio.com

LB9GE Trond

06012010 flex3k front