Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 08. desember 2010 – Oppdatering av shacken

08102010 Shack pres smlDenne Onsdagen stod diskusjon og forslag fra arbeidsgruppen som jobber med -Oppdatering av LA4O shacken på programmet
Det var 22 medlemmer tilstede da formannen LA5FRA Paul ønsket velkommen til kveldens medlemsmøte.

Denne Onsdagen var det lagt opp til følgende tema på medlemsmøtet:

– Forslag på saker og kandidater til NRRL’s generalforsamling 2011. Styret oppfordrer medlemmene til å komme med forslag til eventuelle saker som ønskes tatt opp, samt kandidater til NRRLs hovedstyre for kommende periode.
Fra Oslogruppen er varamedlemmene LA4WRA Nils Johan og LA5FRA Paul på valg i 2011.

Etter litt diskusjon og klargjøring av prosedyrene for valgordningen i NRRL, gikk forslagene på at gruppen skulle foreslå LA5FRA Paul og LA4WRA Nils Johan for NRRLs valg-komite.
Det ble også påpekt at det ville være naturlig om en av kandidatene ble foreslått som styremedlem.

Forsamlingen var også opptatt av at NRRL nå burde få fortgang i å innføre avstemming via WEB for å øke valgdeltagelsen.

Det ble også en liten diskusjon rundt NRRLs nødsambandstjeneste. Bl.a. kom det til uttrykk at det å nedsette en komite for å utrede har lite for seg når det det ikke skjer noe mer.
Det ble oppfordret til at flere av medlemmen møter opp på nødsambandsmøtene i Oslo-gruppen første mandag i hver måned.

Det ble også debatt rundt styrets oppsett for regler for å benytte kallesignalet gruppen har fått tildelt i forbindelse med VM på ski i Oslo 2011. Det ble blandt annet hevdet at callet burde kunne brukes over hele landet, siden dette er et arrangement med nasjonalt tilsnitt. Fra styrets side er regelverket satt opp ut fra at det er Oslo-gruppen som har søkt og fått tildelt callet, at arrangemenetet foregår i Oslo, og for at gruppen skal ha full kontroll også med logger og utsendelse av det spesielle QSL kortet som vil laget.

– Ide dugnad på tema til medlemsmøtene i 2011, styret ønsker at medlemmene sier noe om hvilke temaer de ønsker vi skal ta opp på møtene det kommende året.
Medlemmene var virkelig i støtet når det gjalt å foreslå temaer til medlemsmøter det kommende året.
Bortimot 20 forslag ble framsatt. Styret tar med seg disse og starter jobben med å finne foredragsholdere.

08122010 perentasjonshack– Arbeidsgruppen som har jobbet med utforming av shacken presentererte et svært godt gjennomarbeidet forslag til nytt utstyr og løsninger for LA4O shacken.

Forslaget i sin helhet finner du i PDF format nederst på denne siden.

Det oppstod endel diskusjon rundt de valgene arbeidsgruppen hadde satt opp, og hvor PA trinn resulterte i desidert flest innlegg.

De konkrete valgene ble også godt underbygget gjennom gode begrunnelser for hvorfor de forskjellige elementene i utstyrsparken var valgt.

Arbeidsgruppen har jobbet uten noe budsjett, og det vil være opp til styret å se på hva gruppens økonomi kan tåle i forhold til innkjøp.

Styret tar med seg forslaget fra arbeidsgruppen i sitt videre arbeide.
Målet vil være å fatte et styrevedtak til bevilging på bakgrunn av arbeidsgbruppens forslag, synspunktene som kom fram på møtet, og selvfølgelig sett i kombinasjon med gruppens generelle økonomi.