topbanner

Norsk Radio Relæ Liga

nrrl logoNorsk Radio Relæ Liga (NRRL) er radioamatørenes organisasjon i Norge. Organisasjonens formål er dels å arbeide innad med å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radioamatørene og å høyne deres faglige nivå, dels en utadrettet virksomhet med å gjøre amatørradio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.

Både i det interne arbeid og i bestrebelsene på å utbre kjennskap om amatørradio, spiller NRRLs grupper (lokalavdelinger) en viktig rolle. Gruppene arrangerer møter og sammenkomster med faglig og sosialt innhold, og holder kurs som fører frem til prøven for radioamatørlisens.

Mange grupper deltar i NRRL Sambandstjenesten. NRRL Sambandstjenesten er en landsomfattende, frivillig organisasjon med over 40 aktive sambandsgrupper spredt over hele landet. Medlemmene i NRRL Sambandstjenesten er lisensierte radioamatører som har bestått en internasjonalt anerkjent eksamen og blitt tildelt lisens fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom, tidl. Post- og Teletilsynet). Lisensen krever ferdigheter i radioteknikk, radiobølgeutbredelse, kommunikasjon og ekspedisjonsteknikk.

Det er en sentral oppgave for NRRL å holde nær kontakt med Nkom som er den myndighet som har ansvaret for amatørradio i Norge. Det har gjennom årene utviklet seg et tillitsforhold mellom myndighetene og NRRL, og radioamatørene kan glede seg over at myndighetene ser på dem som en ansvarlig tjeneste, med evne og vilje til å overholde de forskrifter som er gitt for tjenesten, og med stor grad av selvdisiplin.

Oslogruppen av NRRL er NRRLs lokalavdeling i Oslo.

Du kan lese mer om NRRL og NRRLs virksomhet på www.nrrl.no.

 

Siste nytt fra NRRL

 • Foredrag tirsdag 12.10.2021 klokka 19

  Foredrag tirsdag 12.10.2021 klokka 19 Det er duket for nytt foredrag for NRRL sine medlemmer. Denne gangen er det Espen Leiksett som skal holde foredraget "Redningssamband i samarbeid med RK ifm personsøk". Møtet avholdes på Teams tirsdag 12.10.2021 klokka 19:00 og er forbeholdt medlemmer av NRRL.Følg denne lenken for å få adgang til foredraget. 

  Les mer...
 • Forsinket digitalisering av lisensprøver og økt antall spørsmål på lisensprøver fra 1. januar 2022

  Nkom v/ Nancy Sangvik har oversendt NRRL følgende informasjon:Siden vi dessverre henger etter med å få på plass digital prøveordning via trafikkstasjonene, må vi fortsette med papir-eksamen litt lengre enn vi håpet på, antagelig frem til høsten 2022.Til tross for den forsinkede innføringen av en digital prøveordning ønsker Nkom å innføre 60 spørsmål på radioamatøreksamen allerede fra januar 2022. Vi jobber videre med spørsmål til nye prøvesett og utvidelse av spørsmålsdatabasen.Grupper som har planer om å avholde lisenskurs våren 2022 bes om å merke seg dette.

  Les mer...
 • IARU Region 1 medaljen tildelt LA9QL Tore Worren

  IARU Region 1 medaljen tildelt LA9QL Tore Worren LA9QL Tore Worren har fått tildelt IARU Region 1 medaljen for sitt arbeide i IARU.

  Les mer...