LA4O har vært QRV i contests denne måneden

Det er gledelig at LA4O gjør seg gjeldene i contester for tiden. Stå på folkens !

032017 NRRL VintertestTest

Her ser vi Truls LA7IJ, Hugo LB6CH og Jan Anders LB6EH i aksjon i schacken på LA4O

032017 CQ WPX SSB b

LA4O QRV fra midlertidig hytte QTH under CQ WPX SSB contesten 2017