Camp JOTA JOTI

I år var det femte gangen Camp JOTA JOTI ble arrangert på Tjernsbråten speiderhytte på Nesodden. Arrangører var LA4O Oslogruppen av NRRL i samarbeid med Fagerstrand Speidergruppe tilhørende på Nesodden. Temaet for årets Camp JOTA JOTI var Nikola Tesla, som ville fylt 160 år hvis han var i live i dag.

Staben bestod av Emilie Arnesen, flokkhjelper Fagerstrand flokk, LA6CSA Pål og LA5FRA Paul Henrik. Både Pål og Paul er begge radioamatører tilknyttet LA4O Oslogruppen og ledere i Fagerstrand flokk.

I år var det over hundre deltakere fra fire speidergrupper tilhørende Follo Krets. Bjørnemyr, Myrvoll og Fagerstrand deltok med speidere både fra flokk og tropp, mens 1. Nesodden Jaer stilte med en speider fra tropp.

Programmet var lagt opp som vanlig med en peff/ass-samling (samling for patruljeførere og assistenter) fredag kveld, hvor de fikk utdelt hemmelig oppgave som i år var å lage en Rube Goldberg-maskin, en maskin som med flest mulige operasjoner utførte en enkel oppgave. De fikk lov å benytte alt det de hadde med seg samt det de fant i naturen. Vinneren med sin Primusinator var patruljen Gaupe fra Myrvoll tropp. Ellers gikk fredagskvelden med til oppsetting av leir, nesten alle speiderne sov ute i telt eller gapahuker. For staben sin del gikk det en del tid på fredag til å sette opp antenner og gjøre klart inne i hytta til de tre aktivitetene som skulle gjennomføres.

Lørdag var det revelje kl. 0830, med påfølgende aktivitetsøkter utover dagen. Vi startet dagen med å lese den offisielle åpningstalen fra international commissioner Sindre Nesse. Etter dette ble det gjennomført fire aktivitetsøkter på 1,5 time hver, inne i hytta hvor vi til enhver tid hadde tre patruljer som deltok på JOTA (Jamboree on the air), JOTI (Jamboree in the internet) eller byggesett.

Etter middag var det klart for kveldsmanøver hvor patruljene skulle finne koder gjemt rundt omkring på området, i små plastbokser. Vi hadde på forhånd laget ferdig lys i forskjellige farger ved å bruke en LED, motstand og et 9V batteri, slik at de skulle bli litt enklere å finne. Av de 30 boksene som ble lagt ut var det bare fire som ikke ble funnet, så speiderne jobbet bra ute i felt. I tillegg var det mulig å få poeng for samarbeid og samhold i patruljene, hvor de fikk utlevert en kodelapp fra vaktene hvis de hadde gjort seg fortjent til dette. Det var også hengt ut 50 spørsmål, hvor hvert riktige svar ga et poeng. Vinnerne ble patruljene Ekorn fra Myrvoll og Isbjørn fra Bjørnemyr med likt antall poeng. Mens patruljene var ute på kveldsmanøver satt flokkene inne og lagde byggesett.

Etter kveldmanøveren hadde vi leirbål ute hvor patruljene underholdt.

Søndag var det revelje kl. 0830 og flaggheis kl. 0900. De som da ikke hadde rukket å gjennomføre alle aktivitetene fikk gjort dette i løpet av søndagen, slik at når vi avsluttet kl. 14 så hadde de aller fleste rukket å være innom de tre aktivitetene vi hadde lagt opp til. Det ble delt ut premier for beste hemmelig oppgave og vinnerne av kveldsmanøveren .

Vi i staben ønsker å takke alle som har deltatt, all hjelpen vi fikk fra de andre lederne, all entusiasme og nysgjerrighet som speiderne viste og til de foreldrene som tok ansvar for flokkene fra Fagerstrand og Myrvoll slik at Pål og Paul kunne konsentrere seg om å være arrangør (det å både være arrangør og samtidig leder for flokk fungerer ikke så veldig bra). Vi vil også takke motstasjonene som sørget for at speiderne fikk gjennomført JOTA.

Vi skulle gjerne hatt med oss flere i staben, da det er ganske krevende å gjennomføre et slikt arrangement.

Vi ser allerede frem til neste års Camp JOTA JOTI, og planleggingen har allerede startet.