Melding om Silent Key – LA9XV Ole Peder Haukaas

Krans u callDet er med sorg vi melder at LA9XV gikk silent key 24. desember etter lang tids sykdom.

Ole Peder var medlem av Oslo-gruppen, og om han ikke var så ofte møtene i gruppen var han desto mer aktiv på lufta, og mange vil nok savne hans stemme og positive innstilling.

Vi lyser fred over LA9XV Ole Peder’s minne !

Innlegget er nå oppdatert med nekrolog skrevet av LA3PK Jan Helge

LA9XV sovnet stille inn julaften.

Ole Peder var aktiv helt til det siste, og med hans bortgang er en markert amatør gått silent key.

I likhet med flere blinde var Ole Peder utdannet pianostemmer, med praksis både fra Norge og Tyskland. Før han gikk av med pensjon drev han sitt eget piano firma «Oslo Musikk AS»

En kveld da jeg besøkte ham var det helt mørkt i leiligheten med skala belysningen som eneste lyskilde. Da forstod jeg hvilken tilleggs utfordring han hadde som blind amatør.

Men på tross av disse vanskelighetene prøvde han stadig ut nytt utstyr og satte seg grundig inn i menyene. Og det er ikke få som har fått hans veiledning for å bedre modulasjonskvaliteten.

Ole Peder var en betydelig bidragsyter til LA2OLD og han var meget aktiv fra Lindeberg og Malmøya i Oslo, samt fra Vallersund og Toten.

Seremonien finner sted i Østre Aker kirke torsdag 5 januar kl. 12, og kisten settes til hvile i Jøssund kirke fredag 6. januar kl. 10.30

Vi minnes Ole Peder som en aktiv, hjelpsom og god radioamatørvenn.

Tankene går til Liv Jorunn og øvrig familie.

Jan LA3PK