LA7OR Oslo regional repeater på 70cm – er oppgradert

April 2017 
Det er foretatt endringer i LA7OR for C4FM modus

Det testes nå ut med DV4Mini som node mot repeateren. Denne er koblet mot YSF006 som er den Norske MMDVM reflektoren for YSF.
Den blir stående slik mens LB9GE er på ferie over påsken, så får vi se om det holder seg stabilt eller ikke. Rapporter mottas gjerne !

Wires-X noden er slått av mens denne testen pågår.

Noen innstillinger på Radioene må gjøres for å få dette til å spille:

FTM-400 Meny:
TX/RX menyen.
Mode=FM (ikke narrow FM)
Audio=Mic gain Normal

FTM-100 – Trolig samme innstilling som de andre modellene.

FT-2D Meny:
TX/RX menyen.
Mode>Half Deviation=off
Audio>Mic Gain=3

FT-1D Meny.
TX/RX menyen.
Mode>Half Deviation=off
Audio>Mic Gain=3

73 de
LB9GE Trond
………………………………………………………………………………………….

Desember  2016

Repeater manager LB9GE Trond melder:

LA7OR Grefsenkollen er nå på lufta med nytt repeateroppsett.
Modus som støttes:

FMNarrow subtone system DCS 023 (ikke ctcss).
C4FM Yaesu Digital Voice(ikke DSQL)
D-Star Digital Voice (rpt1:LA7OR**B , rpt2:LA7OR**G)

Repeateren har følgende oppsett.
Yaesu DR-1XE repeater.
IK Telekom DPRE4-6UL Kavitetsfilter.
UDRC på Raspberry PI for D-Star.

PS: Internet Gateway funksjonalitet er foreløbig ikke på plass.
Radiolinje er under utredning.

Det anbefales å sette opp BCLO(Busy Channel Lock Out) på egen radio for å unngå at du tråkker oppå en eksisterende QSO i annet modus enn du selv kjører og dermed unngå uheldige forstyrrelser av andre.

73 de
LB9GE Trond