Orienteringsmøte for høstens lisenskurs ble gjennomført Onsdag 23. august 2017

Orienteringsmøtet samlet 11 interesserte, og enda flere har meldt sin interesse for å delta når første kurskveld starter opp om 14 dager, så dette blir bra !
Første ordinære kurskveld blir Onsdag 6 september – Vi har ledige plasser – så er dette interessant kan du fortsatt melde deg på HER 

Møtet ble innledet av gruppens formann og kursleder LA4GF Frode, som orienterte om amatørradio generelt og hva det å avlegge prøve for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) faktisk gir radioamatørene av spesielle privilegier !

Disse privilegiene innbærer bl.a :

  • Retten til å benytte frekvenser avsatt til radio-amatører nasjonalt og internasjonalt i kortbølgeområdet, samt VUS-HF områdene til eksperimentering innenfor forskriften.
  • Retten til å bygge eget utstyr og benytte dette utstyret uten at dette må CE merkes. Det er radioamatørens eget ansvar å sørge for at utstyret operer innenfor regler og forskrifter.

Som radioamatører har vi et stort antall interesseområder vi ta del i og en liten flik av dette ble presentert av LA8OKA Martin, LA4PGA Trond og LA1KP Øivind : 

  • Bygging av og tilpassing av antenner 
  • Contest kjøring, som internasjonal aktivitet med tøff konkurranse
  • Field-day aktivitet – kjør radio der du er uten faste antenner og strøm fra lysnettet v/LA8OKA Martin
  • Samband og nødsamband som samfunnsnyttig aktivitet v/ LA4PGA Trond
  • Radioorientering  – som sport og friluftsliv med konkurranser i nasjonalt og internasjonalt miljø v/ LA1KP Øivind
23082017 om samband

Foto og tekst: LA1KP Øivind