Aktivitetsrapport fra Oslogruppens field day 06-07. sept 2003

Det var en ivrig gjeng under ledelse av Trond LB9GE som begynte rigging av telt og antenner denne Lørdag formiddagen. 

Tillatelse var innhentet, og QTH’et var svært sentralt midt på parkeringsplassen foran Norsk Teknisk Museum. Innlånt lift sørget for et utmerket og høyt midtpunkt for tråd antenner og som mast for andre antenner.

Det ble satt opp 2 HF rigger, og 1 2m/70cm/23cm all mode rig, som ble koblet til respektive antenner.
Godt skiltet og bemannet informasjons-stand, med eksemplarer av amatør-radio, informasjon om kurs, samt ny fargebrosjyre med informasjon om amatør-radio generelt og Oslogruppen spesielt, sørget for at interesserte fikk svar på spørsmål og en “huskelapp” med hjem.

Under field day’en ble det logget 12 QSO’er på VHF/UHF, og 185 på HF.
Endel interesserte var innom og fikk et innblikk i amatør-radioen’s mysterier – og 2 rekrutter var tilstede over lengre tid.

Takk til en fin operatør-gjeng for vel gjennomført field day !

 

06092003 fieov01

Med lift velvillig stil til disposisjon fra Oslo liftutleie var midtpunkt for dipoler for HF og antenner for V/U/S HF frekvenser i akseptabel høyde sikret. (foto:LA1KP)

 

06092003 fiebat

På field day kjører vi radio uten strøm fra lysnettet. Men vi trenger allikevel nok strøm. To staute karer (LA2GLA Kristian og LB6AE Rune ) bærer ca. 220 A/t inn i teltet. (foto:LA1KP)

 

06092003 fie6oka

 LA6OKA i full gang med QSO på 40meter. (foto:LA1KP)

 

06092003 fie3oprHer er det tre operatører i gang, hver på sitt tildelte bånd og med sin mode. (foto:LA1KP)

 

06092003 fiecom

“Commander in chief” for Oslogruppen’s field day satsing 2003 , LB9GE Trond klar til å verve nye radioamatører. Nye brosjyrer, diverse utgaver av amatør-radio og annet informasjonmateriell er klart.
(foto:LA1KP)

 

06092003 fie6oka2

Field day deltakerne var helt enige alle sammen, LA6OKA Steinar er en utmerket kokk.
Tidlig på kvelden tro han til og lagde en utmerket gourmet middag til hele gjengen.
(foto:LB6AE)

 

06092003 fiexat

LA9YKA (ex:LC3XAT) besøkte field day’en. Ingen kan komme og si at han ikke er QRV !
(foto:LB6AE)

 

Tekst : LA1KP

Foto LA1KP og LB6AE