Referat fra medlemsmøte Onsdag 19. mars 2014 – Moro med spoler og kondensatorer i antennesammenheng

LA8OKA Martin holdt foredraget “Moro med spoler og kondensatorer i antennesammenheng” denne Onsdagen.

Møtet ble åpnet av viseformannen Øivind LA1KP som takket for to donasjoner:

· Icom 7400 + SM 50 mic fra LA4QE, Kjell.

· TS-770, 2m PA trinn, VHF utstyr og mye annet materiell fra LA2IJ’s dødsbo.  Per, LA7SI, lovet å overbringe en takk til familien.

NRRL’s generalforsamling er søndag 6. april. Øivind minnet om at avstemmingene nå skjer under årsmøtet og at hvert medlem kan medbringe inntil 3 fullmakter. Oslogruppen har i år to kandidater til hovedstyret.

Bill, LA8FTA refererte til årets field day 6 – 7 sept. Arrangementet er viktig for rekrutteringen. Det er mye arbeid med rigging, og det bør nedsettes en arrangementskomite med 8 deltakere.

Nederst på siden (under bildet) finner du LA8OKA Martin’s foredrag for nedlasting i PDF format.

Deretter ble ordet gitt til Martin. Innledningsvis gikk han igjennom NRRL’s vintertest der LA4O deltok.
Operatører var LB1JG Arnfinn, LB1KG Håvid, LB1MG Mette, LA3PK Jan, LA4AUA Christian og LA8OKA Martin. Oslogruppens nye PA trinn Expert 1K-FA ble benyttet for første gang. En eller annen hadde tuklet med PC’en så det var noe problemer med loggføringen. Til sammen ble det kjørt 181 QSO’s fordelt med 119 på phone og 62 på CW

Kveldens foredrag hadde tittel «moro med spoler og kondensatorer»

Spoler
Spoler er enkle å lage selv. Man vikler bare kobberledning på en spoleform av plast, gjerne et rør kjøpt hos Biltema. Men husk å bruke rustfrie eller syrefaste skruer. Spolens verdi bestemmes av antall viklinger, spolens lengde og diameter. Ved isolert ledning, husk å legge til tykkelsen på isolasjonen ettersom den påvirker diameteren på viklingene.

Kondensatorer
Det er mulig å lage egne kondensatorer bestående av to parallelle firkanter med luft i mellom.
Her har Martin laget et regneark: Man taster inn lengden på sidene, avstanden mellom platene og regnearket beregner kapasitansen. Fordi kondensatorer er billige å enkle å få fatt i, er det hensiktsmessig å kjøpe disse. Men det hender at vi trenger kondensatorer som ikke har ønsket standardverdi, og da er det greit å kunne lage sine egne.

Forkortede antenner
Det er flere måter å lage forkortede antenner på, og det enkleste er å benytte spoler.
For å oppnå resonans øker spolens verdi med avstanden fra fødepunktet for en gitt lengde.
Ved å plassere spolen midt mellom fødepunktet og antenne enden får man det beste kompromisset mellom ønsket å holde antennestrømmen så stor som mulig og verdien på spolen liten.
Forskjellen i «gain» mellom en forkortet dipol og en halvbølge dipol er ikke så stor som en skulle tro.
Men båndbredden på antennen reduseres når antennen forkortes.

Antenner med traps
«Trap», eller bølgefelle på norsk, er en enkel måte å lage antenner for flere bånd på.
Vi kan benytte traps på de fleste antenner men det er vanligst å bruke dem på halvbølgedipoler eller kvartbølge vertikaler. En trap stopper signalet på den frekvensen som den er laget for ved å opptre som en høy motstand som reduserer strømmen kraftig. Andre frekvenser slipper igjennom trapen.
En trap er en parallellresonanskrets bestående av en kondensator og en spole. Man kan lage antenner med flere traps for å få flere bånd. Spolen i en trap fungerer som en forkortingsspole for frekvenser som er lavere enn trap’ens resonansfrekvens. Kondensatoren i en trap virker som en forlengelseskondensator for frekvenser som er høyere enn trap’ens resonansfrekvens.

Martin er en utømmelig ressurskilde, takk for at du stilte opp atter en gang.

Og Pål LA6CSA hadde tatt med utrolig bra hjemmelaget bløtkake med mersmak.
Skulle gjerne hatt oppskriften, men den er sikkert hemmelig…….

-3pk

8oka dip 19032014

 

Moro med L og C

LA4O i Vintertesten 2014