Referat fra medlemsmøte 13. mars 2019 DX-Film og workshop

7 medlemmer hadde funnet veien til Rommen denne onsdagskvelden og møtet ble åpnet av viseformann LA8FTA Bill kl 19.30. Først ble det visning av en interessant tysk DX-film med H44GC fra Salomonøyene i 2016. Underholdende og lærerik film fra sydlige breddegrader. Salomonøyene er en stat i det vestlige Stillehavet, øst for Papua Ny-Guinea og nordøst for Australia. Som vanlig ble det servert popcorn og annen snacks i den mørke kinosalen.

Etter filmen var det annonsert en LA4O Workshop/gruppesamtale og Bill oppfordret, på vegne av styret, de fremmøtte medlemmene til å komme med meninger og forslag til aktiviteter og foredrag som kan komme alle medlemmene til gode i tiden fremover og som kan bidra til at flere medlemmer tar turen innom klubblokalet på Rommen. Ivrige medlemmer delte sine forslag og her noen av de oppsummert:

Byggeprosjekter:
–  Lage baluner, f.eks 1:9 balun i vanntette bokser. Disse er enkle å lage og med måleutstyr på plass kan vi teste disse i praksis mens vi bygger.
– Bygge traps og sota beams. Innmåling av antennene som en del av prosjektet. Det er gøy med hands-on prosjekter og antenner går ikke ut på dato. Når vi er flere som bygger like antenner er det enkelt å få en indikasjon på hva som fungerer.

Andre forslag til aktiviteter:
– Dra i gang NRAU NAC 144 MHz tester fra Rommen. Kalibrere beamen for korrekt retning
– Foredrag om RPO med praktisk demo av både mottakere og sendere på begge bånd
– Foredrag om støy og støykilder. Finne evt støykilder på Rommen
– CW kurs. Nybegynner og oppfrisking. Hvordan kjøre en QSO på CW?
– Seriormeeting foredrag også som foredrag på kvelden
– Innsjekk også på HF for medlemmene i Oslogruppen, etablering av en “Osloring”
– Lage en oversikt over allerede etablerte HF-ringer

Bill rundet av kvelden med å takke for gode forslag og en konstruktiv meningsutveksling.

LA7IJ Truls